Informovaný souhlas

Prohlášení zákonného zástupce dítěte - informovaný souhlas

Uvedené údaje vyplní a podepíše zákonný / oprávněný zástupce (dále jen zástupce) dítěte před zahájením procedury. 

Prohlašuji, že souhlasím s provedením procedury u nezletilého a že netrpí žádným z níže uvedených stavů a onemocnění, která jsou kontraindikací procedur: perličková koupel s přísadou, wellness koupele, masáž aromaterapeutickým olejem, masáž lávovými kameny, vonný parafínový obklad, obklad ze včelího vosku, sauna.

  • akutní infekční, horečnaté či jiné závažné onemocnění
  • epilepsie, onemocnění srdce, hypertenze, zánětlivé a degenerativní choroby ledvin, akutní infekční choroby, neurovegetativní choroby, nemoci očí, kachexie, hyperthyreóza, labilní diabetes melitus, psychopatie, psychózy, krvácivé stavy, stavy po tromboflebitidách (v případě sauny)
  • alergie na bylinné, ovocné a minerální přísady, aromaterapeutické oleje (v případě perličkové koupele s přísadou, wellness koupele, masáže aromaterapeutickým olejem, vonného parafínového obkladu)
  • alergie na med (v případě obkladu ze včelího vosku nebo masáže medovým olejem)