Komplexní lázeňská péče pro dospělé

plně hrazená zdravotní pojišťovnou

Zdravotní pojišťovna hradí:

  • ubytování na lůžku ve 2lůžkovém pokoji standardní kategorie (Standard A nebo Standard B)
  • plnou penzi (stravování dle "lázeňského dietního systému")
  • lázeňskou léčbu

 

Obě kategorie ubytování představují 2lůžkový pokoj se základním vybavením, v kategorii Standard A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii Standard B je společné pro více pokojů.

Jakékoliv jiné vybavení pokoje (1lůžkový pokoj, televize, lednice, Wi-Fi apod.) je posuzováno jako nadstandard.

Stravování placené ze zdravotního pojištění se poskytuje podle "lázeňského dietního systému" (racionální a dietní strava).

Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte lázeňský poplatek dle aktuální platné vyhlášky města Luhačovice.

Naše lázeňská zařízení zajišťují pro pacienty ubytování ve výše definovaných standardech na vybrané části své ubytovací kapacity. Zbývající počet zdravotnických lůžek máme v pokojích vyššího standardu, které nabízíme také samoplátcům. Klienti zdravotních pojišťoven využívají tyto služby za příplatek.

Pokud jsou pokoje ve standardech ubytování sjednaných zdravotními pojišťovnami obsazené, nabídneme vám ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek. Jeho výše závisí na kategorii hotelu, vybavení pokoje, úrovni stravování a termínu lázeňské péče.

Délku komplexní lázeňské péče (dále KLP) stanovuje platný indikační seznam dle jednotlivých diagnóz na 21 nebo 28 dní. KLP čerpá pacient v době své pracovní neschopnosti, splňuje-li podmínky nároku podle právních předpisů o nemocenském pojištění.

Doba platnosti návrhu na KLP je zpravidla 3 měsíce od data vystavení (II. stupeň naléhavosti), pokud není v indikačním seznamu uvedeno jinak, nebo jeden měsíc od data vystavení (I. stupeň naléhavosti). Během této doby musí pacient nastoupit do lázní.

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni dle našich kapacitních možností nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

 

Příplatky KLP Informace REZERVACE