Festival Janáček a Luhačovice

K poctě hudebního skladatele Leoše Janáčka, který v Luhačovicích opakovaně pobýval, a pro kterého lázně představovaly jeden z inspiračních zdrojů jeho tvorby, je od roku 1992 každoročně pořádán prestižní hudební Festival Janáček a Luhačovice.

Ke každému pobytu si můžete zakoupit permanentní vstupenku za zvýhodněnou cenu!

30. ROČNÍK
úterý 11. 7. - sobota 15. 7. 2023

úterý 11. 7. 2023
16.30 hodin busta Leoše Janáčka
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Za účasti čestných hostů a Žesťové harmonie.

20.00 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí kostel Svaté Rodiny
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

P. VYKOPALOVÁ – soprán, M. VRBOVÁ – alt, P. LEVÍČEK – tenor, V. JEŘÁBEK – bas
LEOŠ SVÁROVSKÝ – dirigent, PETR FIALA – sbormistr
Program:
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95, Z Nového světa
L. Janáček: Glagolská mše

Středa 12. 7. 2023
19.30 hodin, Lázeňské divadlo
IRVIN VENYŠ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

MAREK ŠTILEC - dirigent
Program:
O. Respighi: Staré tance a árie – 3. suita per archi
W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, K 622
S. Bodorová: Babadag pro klarinet a smyčce
W. A. Mozart: Symfonie A dur (č. 29) K 201

Čtvrtek 13. 7. 2023
19.30 hodin, Lázeňské divadlo
SMETANOVO TRIO

JITKA ČECHOVÁ – klavír, JAN TALICH – housle, JAN PÁLENÍČEK – violoncello
Program:
J. Haydn: Trio G dur „All´ Ongarese"
B. Martinů: Klavírní trio C dur H. 332
P. I. Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op. 50, „Na paměť velkého umělce"

Pátek 14. 7. 2023
19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PETR NOUZOVSKÝ A SLOVAK SINFONIETTA ŽILINA

ADAM SEDLICKÝ – dirigent
Program:
J. Mysliveček: Sinfonia D dur
J. Haydn: Koncert D dur pro violoncello a orchestr Hob. VIIb:2
L. Janáček: Suita pro smyčce
G. Holst: St. Paul Suite op. 29 č. 2

Sobota 15. 7. 2023
15.00 hodin, Lázeňské divadlo
JANÁČKOVA KLAVÍRNÍ TVORBA

Klavírista JAN JIRASKÝ nás slovem i živě interpretovanou hudbou provede vývojem Janáčkova klavírního díla od prvotin z období lipských studií (Zdenčiny variace) až po poslední měsíce skladatelova života (Vzpomínka). Přiblíží známé i méně známé okolnosti geneze jednotlivých skladeb, přiblíží tvůrčí filozofii autora, vlivy inspiračních zdrojů i skladatelova klavíru Ehrbar na jeho hudební jazyk a klavírní stylizaci.

19.30 hodin, kostel Svaté Rodiny
BOEMO VIRTUOSO

Věhlasný Morzinův orchestr a hudební život v barokní Praze.
COLLEGIUM MARIANUM
ONDŘEJ ŠINDELÁŘ – barokní fagot
JANA SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
LENKA TORGESEN – barokní housle, koncertní mistr

Program:
A. Vivaldi: Sinfonia g moll, RV 157
F. Jiránek: Concerto D dur, Jk 11
J. J. I. Brentner: Concerto G dur No. IV „Vigil Nocturnus"
G. A. Brescianello: Chaconne a 6
F. Jiránek: Concerto g moll pro fagot, smyčce a basso continuo, Jk 21
A. Reichenauer: Triosonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo
A. Vivaldi: Concerto g moll „La notte" pro flétnu, fagot, smyčce a basso continuo, RV 107

DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU
1. – 31. 7. 2023, hala Vincentka, ulice Dr. Veselého, kolonáda

JANÁČKOVY CESTY, výstava
PŘÍBĚHY KRAJINY A MALÍŘŮ LUHAČOVIC, výstava
LUHAČOVICE – PRAMENY HUDEBNÍ INSPIRACE, výstava

10. – 14. 7. 2023
DOBRODRUŽSTVÍ S BYSTROUŠKOU

2. ročník interaktivního hudebně výtvarného workshop pro děti

10. – 16. 7. 2023 – hotel Alexandria, Lázeňská cukrárna
OCHUTNEJTE JANÁČKOVY OBLÍBENÉ RECEPTY Z MÁŘINY KUCHAŘKY
Úterý 11. 7. 2023, 14.30 hodin
S CALMOU ZA JANÁČKEM

komentovaná vycházka po stopách L. Janáčka s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Cama.

Středa 12. 7. 2023, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí
RUKY NA DUDY

Stará beskydská muzika Milana Friedla
„Píseň ZEMĚ" - historie, tradiční hudba, hudební nástroje Beskyd a Javorníků.

Čtvrtek 13. 7. 2023, 15.00 hodin, kino Elektra
IL BOEMO

Historický film režiséra Petra Václava o životě a tvorbě hudebního skladatele J. Myslivečka.

Pátek 14. 7. 2023, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí
JANÁČEK: PERLIČKY ŽIVOTA ...

Účinkuje folklorní soubor DĚCKA Z KUNOVIC.
Folklor byl pro Janáčka zdrojem jeho tvořivosti, byl pro něj čistou studnicí skladatelské pravdy a pravdivosti. Ráz krajiny, kterou se tak rád procházel, lidé a originalita jejich mluvy, zvyků a slavností zapůsobili na Janáčkovu duši neodolatelným a trvalým kouzlem.
Z žánrů lidové slovesnosti přináší folklorní soubor Děcka z Kunovic malé Perličky života, inspirované prožitky Leoše Janáčka, jeho vnímáním, poznáním a zkušenostmi...

Neděle 16. 7. 2023
NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU LEOŠE JANÁČKA V BRNĚ

Zájezd pořádá Informační centrum na kolonádě.

 STRÁNKY FESTIVALU JANÁČEK A LUHAČOVICE