Festival Janáček a Luhačovice

K poctě hudebního skladatele Leoše Janáčka, který v Luhačovicích opakovaně pobýval, a pro kterého lázně představovaly jeden z inspiračních zdrojů jeho tvorby, je od roku 1992 každoročně pořádán prestižní hudební Festival Janáček a Luhačovice.

30. ROČNÍK
úterý 11. 7. - sobota 15. 7. 2023

úterý 11. 7. 2023
16.30 hodin busta Leoše Janáčka
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Za účasti čestných hostů a Žesťové harmonie.

20.00 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí kostel Svaté Rodiny
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

P. VYKOPALOVÁ – soprán, M. VRBOVÁ – alt, P. LEVÍČEK – tenor, V. JEŘÁBEK – bas
LEOŠ SVÁROVSKÝ – dirigent, PETR FIALA – sbormistr
Program:
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95, Z Nového světa
L. Janáček: Glagolská mše

Středa 12. 7. 2023
19.30 hodin, Lázeňské divadlo
IRVIN VENYŠ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

MAREK ŠTILEC - dirigent
Program:
O. Respighi: Staré tance a árie – 3. suita per archi
W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, K 622
S. Bodorová: Babadag pro klarinet a smyčce
W. A. Mozart: Symfonie A dur (č. 29) K 201

Čtvrtek 13. 7. 2023
19.30 hodin, Lázeňské divadlo
SMETANOVO TRIO

JITKA ČECHOVÁ – klavír, JAN TALICH – housle, JAN PÁLENÍČEK – violoncello
Program:
J. Haydn: Trio G dur „All´ Ongarese"
B. Martinů: Klavírní trio C dur H. 332
P. I. Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op. 50, „Na paměť velkého umělce"

Pátek 14. 7. 2023
19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PETR NOUZOVSKÝ A SLOVAK SINFONIETTA ŽILINA

ADAM SEDLICKÝ – dirigent
Program:
J. Mysliveček: Sinfonia D dur
J. Haydn: Koncert D dur pro violoncello a orchestr Hob. VIIb:2
L. Janáček: Suita pro smyčce
G. Holst: St. Paul Suite op. 29 č. 2

Sobota 15. 7. 2023
15.00 hodin, Lázeňské divadlo
JANÁČKOVA KLAVÍRNÍ TVORBA

Klavírista JAN JIRASKÝ nás slovem i živě interpretovanou hudbou provede vývojem Janáčkova klavírního díla od prvotin z období lipských studií (Zdenčiny variace) až po poslední měsíce skladatelova života (Vzpomínka). Přiblíží známé i méně známé okolnosti geneze jednotlivých skladeb, přiblíží tvůrčí filozofii autora, vlivy inspiračních zdrojů i skladatelova klavíru Ehrbar na jeho hudební jazyk a klavírní stylizaci.

19.30 hodin, kostel Svaté Rodiny
BOEMO VIRTUOSO

Věhlasný Morzinův orchestr a hudební život v barokní Praze.
COLLEGIUM MARIANUM
ONDŘEJ ŠINDELÁŘ – barokní fagot
JANA SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
LENKA TORGESEN – barokní housle, koncertní mistr

Program:
A. Vivaldi: Sinfonia g moll, RV 157
F. Jiránek: Concerto D dur, Jk 11
J. J. I. Brentner: Concerto G dur No. IV „Vigil Nocturnus"
G. A. Brescianello: Chaconne a 6
F. Jiránek: Concerto g moll pro fagot, smyčce a basso continuo, Jk 21
A. Reichenauer: Triosonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo
A. Vivaldi: Concerto g moll „La notte" pro flétnu, fagot, smyčce a basso continuo, RV 107

DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU
1. – 31. 7. 2023, hala Vincentka, ulice Dr. Veselého, kolonáda

JANÁČKOVY CESTY, výstava
PŘÍBĚHY KRAJINY A MALÍŘŮ LUHAČOVIC, výstava
LUHAČOVICE – PRAMENY HUDEBNÍ INSPIRACE, výstava

10. – 14. 7. 2023
DOBRODRUŽSTVÍ S BYSTROUŠKOU

2. ročník interaktivního hudebně výtvarného workshop pro děti

10. – 16. 7. 2023 – hotel Alexandria, Lázeňská cukrárna
OCHUTNEJTE JANÁČKOVY OBLÍBENÉ RECEPTY Z MÁŘINY KUCHAŘKY
Úterý 11. 7. 2023, 14.30 hodin
S CALMOU ZA JANÁČKEM

komentovaná vycházka po stopách L. Janáčka s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Cama.

Středa 12. 7. 2023, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí
RUKY NA DUDY

Stará beskydská muzika Milana Friedla
„Píseň ZEMĚ" - historie, tradiční hudba, hudební nástroje Beskyd a Javorníků.

Čtvrtek 13. 7. 2023, 15.00 hodin, kino Elektra
IL BOEMO

Historický film režiséra Petra Václava o životě a tvorbě hudebního skladatele J. Myslivečka.

Pátek 14. 7. 2023, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí
JANÁČEK: PERLIČKY ŽIVOTA ...

Účinkuje folklorní soubor DĚCKA Z KUNOVIC.
Folklor byl pro Janáčka zdrojem jeho tvořivosti, byl pro něj čistou studnicí skladatelské pravdy a pravdivosti. Ráz krajiny, kterou se tak rád procházel, lidé a originalita jejich mluvy, zvyků a slavností zapůsobili na Janáčkovu duši neodolatelným a trvalým kouzlem.
Z žánrů lidové slovesnosti přináší folklorní soubor Děcka z Kunovic malé Perličky života, inspirované prožitky Leoše Janáčka, jeho vnímáním, poznáním a zkušenostmi...

Neděle 16. 7. 2023
NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU LEOŠE JANÁČKA V BRNĚ

Zájezd pořádá Informační centrum na kolonádě.

 STRÁNKY FESTIVALU JANÁČEK A LUHAČOVICE   

29. ročník
11. – 16. 7. 2022

Pondělí 11. 7. 2022
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

FIGAROVA SVATBA / Wolfgang Amadeus Mozart

Komická opera W. A. Mozarta v podání operního souboru, orchestru a baletu Slezského divadla v Opavě. Režie Jana Andělová Pletichová, dirigent Vojtěch Spurný.
20.00 hodin, Lázeňské náměstí / v případě nepřízně počasí Městský dům kultury Elektra 

Úterý 12. 7. 2022
MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTEt
MAROŠ KLÁTIK – klavír

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op. 81
Felix Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur, op. 20
19.30 hodin, Lázeňské divadlo 

Středa 13. 7. 2022
CZECH ENSEMBLE BAROQUE 

František Ignác Tůma:
Te Deum, kantáta pro sóla, sbor a orchestr
Misa solemnis C dur
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

Čtvrtek 14. 7. 2022
KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV

M. Múčková, cimbálová muzika Danaj, pěvecký sbor Spinek, M. Jakubíček - varhany
Program koncertu je uspořádaný ze sbíraných písní Hynka Bíma, jenž úzce spolupracoval s Leošem Janáčkem. Publiku odhalí dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, stojící prozatím mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Výběr písní s více než stoletým odstupem dá nahlédnout do repertoáru pevně zakořeněného ve zpěvném a zbožném prostředí zmíněné slovácké obce Znorovy – nynější Vnorovy.
15.00 hodin, kostel svaté Rodiny

PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

W. A. Mozart: Serenáda pro dechové nástroje c moll
A. Pavlorek: Lašské obrázky
A. Dvořák: Serenáda pro dechy a violoncello d moll
19.30 hodin, Lázeňské divadlo 

Pátek 15. 7. 2022
RÁKOS RÁKOCZY / Leoš Janáček

V podání Filharmonie Bohuslava Martinů, pěveckého sboru Lúčnica pod taktovkou Tomáše Braunera
Vítězslav Novák: Slovácká suita
Leoš Janáček: Rákos Rákoczy
19.30 hodin, Lázeňské náměstí / MěDK Elektra


DOPROVODNÝ PROGRAM

1. 7. – 31. 7. 2022, lázeňská kolonáda
LUHAČOVICE – PRAMENY HUDEBNÍ INSPIRACE
Výstava přibližující osobnosti hudebního světa z luhačovické galerie hostů.

1. 7. – 31. 7. 2022, hala Vincentka
JANÁČEK V BRNĚ
Fotografická výstava Janáček v Brně představuje historické snímky zachycující Leoše Janáčka na různých místech Brna, města, se kterým byl jeho život i dílo v těsném spojení.

11. - 15. 7. 2022
DOBRODRUŽSTVÍ S BYSTROUŠKOU
Interaktivní workshop pro děti od 6 do 15 let. Ve spolupráci s Muzeem luhačovického Zálesí a ZUŠ Luhačovice

Úterý 12. 7. 2022 od 15 hodin
S CALMOU ZA JANÁČKEM
Komentována vycházka po Luhačovicích PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma

Středa 13. 7. 2022 v 15.00 hodin, Lázeňské divadlo
JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK
Beseda s doc. PhDr. Jiřím Zahrádkou, Ph. D.

Pátek 15. 7. 2022 v 15.00 hodin, Lázeňské divadlo
NOKTURNO PRO JANA SKÁCELA
Komponovaný pořad slova a hudby připravený Prof. Jiřím Hlaváčem ke 100. výročí narození moravského básníka a prozaika Jana Skácela. V programu zazní záznam koncertu z Mezinárodního festivalu melodramu - melodram J. Hlaváče „Smuténka" na text J. Skácela, zhudebněné básně J. Pavlicou a provedené souborem Hradišťan, výběr ze Skácelovy poezie a esej „Jak Československý rozhlas natáčel v Židlochovicích slavíčka".
Účinkují Jiří Hlaváč, hudebník, pedagog, publicista, Pavel Leicman, člen Městského divadla Zlín.

Sobota 16. 7. 2022, odjezd v 10 00 hodin
ZÁJEZD DO HUKLVALD, RODIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA

 

Festivalové zastavení 16. 7. 2021

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice plánovaný na rok 2021se neuskutečnil s ohledem na omezení související s pandemií koronaviru a byl přeložen na rok 2022.  K připommenutí osobnosti hudebního skladatele Leoše Janáčka se uskuteční 16. 7. 2021 jednodenní Festivalové zastavení.

Program


10.00 hodin, kino Elektra
JANÁČKOVA SINFONIETTA
filmové zpracování komentovaného koncertu z Rudolfina z cyklu „Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů." Účinkuje Česká studentská filharmonie, Marko Ivanovič - dirigent, Petr Kadlec - průvodní slovo

14.30 hodin / rezervace míst v Informačním centru na kolonádě
S CALMOU ZA JANÁČKEM
komentovaná vycházka po stopách Leoše Janáčka v Luhačovicích. Provází PhDr. Blanka Petráková a Luhačovický okrašlovací spolek Calma

16.30 hodin, busta Leoše Janáčka
symblický ceremoniál k připomenutí osobnosti Leoše Janáčka.
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín

19.00 hodin, Lázeňské náměstí
KONCERT JANÁČKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

Program
W. A. Mozart: Malá noční hudba
S. Barber: Adagio pro smyčce
L. Janáček: Suita pro smyčce
E. Grieg: Z časů Holbergových

DOPROVODNÝ PROGRAM
1. - 31. 7. 2021, hala Vincentka
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Luhačovice „Hudba dětmi malovaná"

1. - 31. 7. 2021, kolonáda
Výstava „Bedřich Smetana a Luhačovice"

Bližší informace k Festivalu Janáček a Luhačovice 2022 jsou k dispozici na webových stránkách www.janacekluhacovice.cz.

 

 28. ročník 15. - 19. 7. 2019

pod záštitou Prof. Evy Blahové a Prof. Jiřího Hlaváče

Pondělí 15. 7. 2019
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín.
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

PRODANÁ NEVĚSTA / Bedřich Smetana

V podání operního souboru, orchestru, sboru a baletu Slezského divadla v Opavě.
20.00 hodin, Lázeňské náměstí (Městský dům kultury Elektra v případě nepříznivého počasí)

Úterý 16. 7. 2019
JULIE SVĚCENÁ & VIRTUOSI PRAGENSES

Julie Svěcená je považována za jednu z nejnadanějších mladých houslových talentů. Komorní orchestr Virtuosi Pragenses, patřící ke špičkám ČR, založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor Hlaváček.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Středa 17. 7. 2019
KONCERT MORAVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

Klavír: Jana Hájková
Dirigent: Mgr. Jiří Šimáček
Moravský komorní sbor vznikl na počátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradice sborového zpěvu ostravského regionu i na profesionální uměleckou úroveň Ostravského filharmonického sboru. 
16.00 hodin, Lázeňské náměstí

SIMONA PINGITZER & SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

Flétnistka Simona Pingitzer pochází z Bratislavy a patří mezi výrazné osobnosti mladé umělecké hudební generace. Sukův komorní orchestr, patřící k renovovaným orchestrům ČR, byl založený v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk a umělecké vedení předal do kompetence koncertního mistra a sólisty Sukova komorního orchestru, kterým je houslista Martin Kos.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Čtvrtek 18. 7. 2019
PRAGUE CELLO QUARTET

Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen, Ivan Vokáč.
Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Pátek 19. 7. 2019
JANÁČEK VŠUDYBYLCIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ – MAGDALENA MÚČKOVÁ a její hosté

Program ze sběrů lidových písní Leoše Janáčka.
16 hodin, Lázeňské náměstí

BARBARA MARIA WILLI - cembalo
SLOVENSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR BOHDANA WARCHALA

Česko-německá cembalistka Barbara Maria Willi patří k vyhledávaným sólovým interpretům dnešní hudební scény. Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala vznikl v roce 1960 na půdě Slovenské filharmonie, při jehož zrodu stál vynikající houslista Bohdan Warchal. Do dnešní doby má tento orchestr svoje stálé místo na špičce slovenské hudební scény.
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

 

Podrobný popis a program jednotlivých koncertů včetně doprovodného programu naleznete na stránkách Festivalu Janáček a Luhačovice:

 

 

27. ročník 16. - 20. 7. 2018

pod záštitou Prof. Evy Blahové

Pondělí 16. 7. 2018
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / Leoš Janáček

V podání operního souboru Slezského divadla Opava
20.00 hodin, Lázeňské náměstí / Městský dům kultury Elektra (v případě nepříznivého počasí)

Úterý 17. 7. 2018
VILÉM VEVERKA A ENSEMBLE 18+

Koncert předního českého hobojisty Viléma Veverky s dynamickým komorním orchestrem Ensemble 18+
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Středa 18. 7. 2018
KRISTINA NOUZOVSKÁ FIALOVÁ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Koncert oceňované violistky Kristíny Nouzovské Fialové s špičkovou Komorní filharmonií Pardubice
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Čtvrtek 19. 7. 2018
KATEŘINA JAVŮRKOVÁ A SLOVAK SINFONIETTA

Kateřina Javůrková - lesní roh, Leoš Svárovský - dirigent
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Pátek 20. 7. 2018
LA RAPPRESENTAZIONE DI ANIMA ET DI CORPO aneb Představení o duši a těle/ Emilio de´Cavalieri

V podání Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

 

 

 

26. ročník 17. - 21. 7. 2017

Pondělí 17. 7. 2017
Slavnostní zahájení festivalu

Žesťová harmonie

Zahajovací koncert

Ivan Ženatý / Filharmonie Bohuslava Martinů
Program: L. Janáček, M. Bruch, A. Dvořák

Úterý 18. 7. 2017

Děvče z hor / Edward Grieg
Zápisník Zmizelého / Leoš Janáček
Juliette Galstian – mezzosoprán (Arménie) / Aleš Briscein – tenor

Středa 19. 7. 2017

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala

Ewald Danel – housle
Program: B. Britten, Á. Piazzolla, B. Bartók, P. I. Čajkovskij

Čtvrtek 20. 7. 2017

Písňové studánky Leoše Janáčka 
Martina Janková - soprán / Ivo Kahánek - klavír / Ensemble Flair
Výběr z Ukvalské a Moravské lidové poezie v písních

Pátek 21. 7. 2017 - Závěrečný koncert

Katta - varhany / Filharmonie Bohuslava Martinů, komorní orchestr
Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, Katta, A. Dvořák