Festival Janáček a Luhačovice

K poctě hudebního skladatele Leoše Janáčka, který v Luhačovicích opakovaně pobýval, a pro kterého lázně představovaly jeden z inspiračních zdrojů jeho tvorby, je od roku 1992 každoročně pořádán prestižní hudební Festival Janáček a Luhačovice.


29. ročník 13. - 18. 7. 2020

Pondělí 13. 7. 2020 v 16.30 hodin, busta Leoše Janáčka
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín.

Pondělí 13. 7. 2020 v 19.30 hodin, Městský dům kultury Elektra
RÁKOS RÁKOCZY, aneb Obrázek z moravského Slovenska / Leoš Janáček

v podání orchestru SLOVAK SINFONIETTA a Pěveckého sboru LÚČNICA (SR) pod taktovkou LEOŠE SVÁROVSKÉHO.
Balet Rákos Rákoczy vzešel ze skladatelova zájmu o lidové písně a tance, jenž se promítá do celé jeho tvorby. Jde o pásmo orchestrálních verzí valašských, lašských a hanáckých lido-vých tanců, které Janáček sám sepsal nebo čerpal z podkladů etnografky F. X. Běhákové.

 

Úterý 14. 7. 2020 v 19.30 hodin, Lázeňské divadlo
MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET (SR)MAROŠ KLÁTIK – klavír (SR)

MOYZESOVO KVARTETO je od svého založení v roce 1975 jedním z nejvýznamnějších komorních seskupení na Slovensku. V průběhu svého působení vystoupilo na předních světových i domácích festivalech.
MUCHA QUARTET vzniklo v roce 2003 na půdě Konzervatoře v Bratislavě a patří k významným komorním tělesům na Slovensku. Získalo 2. cenu na Mezinárodní interpretační soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze (2010), 3. cenu na mezinárodní soutěži Gianni Bergamo Classic Music Award 2012 v Lugane, je vítězem soutěž Josef Windisch Preis 2013 (Vídeň). Mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani 2014 získalo 2. cenu a Cenu publika. Kvarteto obdrželo 1. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), jako i 1. cenu na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2015 (Brno).
MAROŠ KLÁTIK patří k předním slovenským klavíristům mladé generace. Absolvoval řadu mistrovských kurzů a získal četná ocenění. Jako sólista a komorní hráč účinkoval na mnohých renomovaných hudebních festivalech.

 

Středa 15. 7. 2020 v 19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PETR NOUZOVSKÝ & JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

PETRA NOUZOVSKÉHO, který se řadí mezi nejlepší evropské violoncellisty své generace, můžeme slyšet na mnoha prestižních pódiích (Concertgebouw v Amsterdamu, Festivalový sál Bad Kissingen, Čajkovského sál v Moskvě, Herkules sál v Mnichově). Jeho hra je hodnocena superlativně pro svoji svrchovanou technickou noblesu, kloubící se s originální hudebně tektonickou výstavbou jím interpretovaných skladeb.
JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR přináleží již od počátku svého vzniku, od roku 1964, kdy koncertoval pod vedením Zdeňka Dejmka k vynikajícím komorním orchestrům České republiky. Od roku 2005 je uměleckým vedoucím orchestru Jakub Černohorský, koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Čtvrtek 16. 7. 2020 v 19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

V. Veverka – hoboj, M. Boušková – hoboj, K. Dohnal – klarinet, I. Venyš – klarinet, O. Vrabec – lesní roh, P. Vojta – lesní roh, H. Šuková – lesní roh, V. Vonášek – fagot, M. Petrák – fagot, P. Nouzovský – violoncello, P. Ries – kontrabas

U zrodu PhilHarmonia Octet Prague v roce 2007 stál Vilém Veverka a Václav Vonášek. Jejich záměrem bylo vytvořit formaci nejlepších českých hráčů jedné generace, respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.

Pátek 17. 7. 2020 v 19.30 hodin, kostel svaté Rodiny
CZECH ENSEMBLE BAROQUE

Czech Ensemble Baroque je profesionální sou-bor zabývající se stylovou interpretací děl star-ších slohových období v autentické interpretaci, který založil dirigent Roman Válek roku 1998. Soubor má tři složky: orchestr, vokální ansámbl a sólisty. Členy jsou profesionální instrumenta-listé a zpěváci z České republiky a ze zahraničí. Šéfdirigentem tělesa je Roman Válek. Vedoucí vokálního ansámblu Tereza Válková.

DOPROVODNÝ PROGRAM
26. 6. – 26. 7. 2020, Hala Vincentka / LÁZNĚ MALOVANÉ

Výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Luhačovice, inspirovaných L. Janáčkem a D. Jurkovičem

13. – 17. 7. 2020, Společenský dům a lázeňský areál / LUHAČOVICKÉ NOTOVÁNÍ A MALOVÁNÍ aneb procházka s L. Janáčkem a D. Jurkovičem

Interaktivní hudebně výtvarný kurz pro děti od 6 do 12 let

Úterý 14. 7. 2020, 15.00 hodin / S CALMOU ZA JANÁČKEM

Komentována vycházka po Luhačovicích PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma

Úterý 14. 7. 2020, 16.00 hodin, kino Elektra / JÁ, MARIE CALLAS, dokumentární film Francie, 2017

 

Středa 15. 7. 2020, 15.00 hodin, Společenský dům / SETKÁNÍ S VIOLONCELLISTOU PETREM NOUZOVSKÝM

Besedu slovem provází klarinetista, spisovatel a pedagog Prof. Jiří Hlaváč

Středa 15. 7. 2020, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí / CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z MILOTIC, MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR SVATOBOŘICE – MISTŘÍN A ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR REZEDKA

 

Čtvrtek 16. 7. 2020, 15.00 hodin, Společenský dům / LUHAČOVICKÉ INSPIRACE LEOŠE JANÁČKA

Beseda s PhDr. Milošem Štědroněm

Pátek 17. 7. 2020, 15.00 hodin Lázeňské náměstí / LUHAČOVICKÉ NOTOVÁNÍ A MALOVÁNÍ

závěrečné vystoupení dětí

Pátek 17. 7. 2020, 16.00 hodin, kino Elektra / JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU ...

Dokumentární film České televize a České filharmonie o životě dirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka, 2019

Sobota 18. 7. 2020, odjezd v 10 00 hodin / ZÁJEZD DO HUKLVALD, RODIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA

Návštěva expozice „Leoš Janáček na Hukvaldech", otevřené v září 2019 v Památníku Leoše Janáčka

 

Změna programu vyhrazena.

 

Rezervace vstupenek na e-mailové adrese hrbacova@lazneluhacovice.cz nebo telefonu 724 585 773

 STRÁNKY FESTIVALU JANÁČEK A LUHAČOVICE   

28. ročník 15. - 19. 7. 2019

pod záštitou Prof. Evy Blahové a Prof. Jiřího Hlaváče

Pondělí 15. 7. 2019
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín.
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

PRODANÁ NEVĚSTA / Bedřich Smetana

V podání operního souboru, orchestru, sboru a baletu Slezského divadla v Opavě.
20.00 hodin, Lázeňské náměstí (Městský dům kultury Elektra v případě nepříznivého počasí)

Úterý 16. 7. 2019
JULIE SVĚCENÁ & VIRTUOSI PRAGENSES

Julie Svěcená je považována za jednu z nejnadanějších mladých houslových talentů. Komorní orchestr Virtuosi Pragenses, patřící ke špičkám ČR, založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor Hlaváček.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Středa 17. 7. 2019
KONCERT MORAVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

Klavír: Jana Hájková
Dirigent: Mgr. Jiří Šimáček
Moravský komorní sbor vznikl na počátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradice sborového zpěvu ostravského regionu i na profesionální uměleckou úroveň Ostravského filharmonického sboru. 
16.00 hodin, Lázeňské náměstí

SIMONA PINGITZER & SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

Flétnistka Simona Pingitzer pochází z Bratislavy a patří mezi výrazné osobnosti mladé umělecké hudební generace. Sukův komorní orchestr, patřící k renovovaným orchestrům ČR, byl založený v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk a umělecké vedení předal do kompetence koncertního mistra a sólisty Sukova komorního orchestru, kterým je houslista Martin Kos.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Čtvrtek 18. 7. 2019
PRAGUE CELLO QUARTET

Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen, Ivan Vokáč.
Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Pátek 19. 7. 2019
JANÁČEK VŠUDYBYLCIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ – MAGDALENA MÚČKOVÁ a její hosté

Program ze sběrů lidových písní Leoše Janáčka.
16 hodin, Lázeňské náměstí

BARBARA MARIA WILLI - cembalo
SLOVENSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR BOHDANA WARCHALA

Česko-německá cembalistka Barbara Maria Willi patří k vyhledávaným sólovým interpretům dnešní hudební scény. Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala vznikl v roce 1960 na půdě Slovenské filharmonie, při jehož zrodu stál vynikající houslista Bohdan Warchal. Do dnešní doby má tento orchestr svoje stálé místo na špičce slovenské hudební scény.
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

 

Podrobný popis a program jednotlivých koncertů včetně doprovodného programu naleznete na stránkách Festivalu Janáček a Luhačovice:

 

 

27. ročník 16. - 20. 7. 2018

pod záštitou Prof. Evy Blahové

Pondělí 16. 7. 2018
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / Leoš Janáček

V podání operního souboru Slezského divadla Opava
20.00 hodin, Lázeňské náměstí / Městský dům kultury Elektra (v případě nepříznivého počasí)

Úterý 17. 7. 2018
VILÉM VEVERKA A ENSEMBLE 18+

Koncert předního českého hobojisty Viléma Veverky s dynamickým komorním orchestrem Ensemble 18+
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Středa 18. 7. 2018
KRISTINA NOUZOVSKÁ FIALOVÁ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Koncert oceňované violistky Kristíny Nouzovské Fialové s špičkovou Komorní filharmonií Pardubice
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Čtvrtek 19. 7. 2018
KATEŘINA JAVŮRKOVÁ A SLOVAK SINFONIETTA

Kateřina Javůrková - lesní roh, Leoš Svárovský - dirigent
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Pátek 20. 7. 2018
LA RAPPRESENTAZIONE DI ANIMA ET DI CORPO aneb Představení o duši a těle/ Emilio de´Cavalieri

V podání Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

 

 

 

26. ročník 17. - 21. 7. 2017

Pondělí 17. 7. 2017
Slavnostní zahájení festivalu

Žesťová harmonie

Zahajovací koncert

Ivan Ženatý / Filharmonie Bohuslava Martinů
Program: L. Janáček, M. Bruch, A. Dvořák

Úterý 18. 7. 2017

Děvče z hor / Edward Grieg
Zápisník Zmizelého / Leoš Janáček
Juliette Galstian – mezzosoprán (Arménie) / Aleš Briscein – tenor

Středa 19. 7. 2017

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala

Ewald Danel – housle
Program: B. Britten, Á. Piazzolla, B. Bartók, P. I. Čajkovskij

Čtvrtek 20. 7. 2017

Písňové studánky Leoše Janáčka 
Martina Janková - soprán / Ivo Kahánek - klavír / Ensemble Flair
Výběr z Ukvalské a Moravské lidové poezie v písních

Pátek 21. 7. 2017 - Závěrečný koncert

Katta - varhany / Filharmonie Bohuslava Martinů, komorní orchestr
Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, Katta, A. Dvořák