Festival Janáček a Luhačovice

K poctě hudebního skladatele Leoše Janáčka, který v Luhačovicích opakovaně pobýval, a pro kterého lázně představovaly jeden z inspiračních zdrojů jeho tvorby, je od roku 1992 každoročně pořádán prestižní hudební Festival Janáček a Luhačovice.

stránky Festivalu Janáček a Luhačovice   

26. ročník 17. - 21. 7. 2017

Pondělí 17. 7. 2017

Slavnostní zahájení festivalu

Žesťová harmonie
16.30 hodin / busta Leoše Janáčka

Zahajovací koncert

Ivan Ženatý / Filharmonie Bohuslava Martinů
Program: L. Janáček, M. Bruch, A. Dvořák
19.30 hodin / MěDK Elektra

Ivan Ženatý

REZERVACE VSTUPENEK

Úterý 18. 7. 2017

Děvče z hor / Edward Grieg
Zápisník Zmizelého / Leoš Janáček

Juliette Galstian – mezzosoprán (Arménie) / Aleš Briscein – tenor
Tři hlasy: Michaela Jančaříková, Jarmila Balážová, Jitka Klečanská, Jiří Hrubý – klavír / režie: Rocc
19.30 hodin / Lázeňské divadlo

 Juliette Galstian

REZERVACE VSTUPENEK

Středa 19. 7. 2017

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala

Ewald Danel – housle
Program: B. Britten, Á. Piazzolla, B. Bartók, P. I. Čajkovskij

19.30 hodin / Lázeňské divadlo

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala

REZERVACE VSTUPENEK

Čtvrtek 20. 7. 2017

Písňové studánky Leoše Janáčka 
Martina Janková - soprán / Ivo Kahánek - klavír / Ensemble Flair

Výběr z Ukvalské a Moravské lidové poezie v písních.
19.30 hodin / Lázeňské divadlo

Martina Janková

REZERVACE VSTUPENEK

Pátek 21. 7. 2017 - Závěrečný koncert

Katta - varhany / Filharmonie Bohuslava Martinů, komorní orchestr

Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, Katta, A. Dvořák
19.30 hodin / kostel svaté Rodiny

Katta

REZERVACE VSTUPENEK

 
DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 18.7.2017 / 15.00

PO STOPÁCH LEOŠE JANÁČKA V LUHAČOVICÍCH

Komentovaná vycházka s výkladem historie Luhačovic a lázeňských pobytů Leoše Janáčka s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma Calmou. Připravila PhDr. Blanka Petráková.
Rezervace a prodej vstupenek v CA Luhanka

Středa 19.7.2017 / 15.00 / Lázeňské divadlo

JANÁČKOVY REFLEXE LUHAČOVICKÝCH HUDEBNÍCH SVĚTŮ

Přednáší PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D., autorka knihy „Janáčkovy Luhačovice, genius loci et genius musicae„ a „Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru"

Pátek 21.7.2017 /16.00 / hala Vincentka

KONCERT Pěveckého sdružení moravských učitelů

1. - 23.7.2017 / hala Vincentka

Výstava Janáček v Brně