Festival Janáček a Luhačovice

K poctě hudebního skladatele Leoše Janáčka, který v Luhačovicích opakovaně pobýval, a pro kterého lázně představovaly jeden z inspiračních zdrojů jeho tvorby, je od roku 1992 každoročně pořádán prestižní hudební Festival Janáček a Luhačovice.

29. ročník - PŘELOŽENO

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice plánovaný na rok 2021se neuskutečnil s ohledem na omezení související s pandemií koronaviru a byl přeložen na rok 2022.  K připommenutí osobnosti hudebního skladatele Leoše Janáčka se uskuteční 16. 7. 2021 jednodenní Festivalové zastavení.

Festivalové zastavení 16. 7. 2021


10.00 hodin, kino Elektra
JANÁČKOVA SINFONIETTA
filmové zpracování komentovaného koncertu z Rudolfina z cyklu „Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů." Účinkuje Česká studentská filharmonie, Marko Ivanovič - dirigent, Petr Kadlec - průvodní slovo

14.30 hodin / rezervace míst v Informačním centru na kolonádě
S CALMOU ZA JANÁČKEM
komentovaná vycházka po stopách Leoše Janáčka v Luhačovicích. Provází PhDr. Blanka Petráková a Luhačovický okrašlovací spolek Calma

16.30 hodin, busta Leoše Janáčka
symblický ceremoniál k připomenutí osobnosti Leoše Janáčka.
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín

19.00 hodin, Lázeňské náměstí
KONCERT JANÁČKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

Program
W. A. Mozart: Malá noční hudba
S. Barber: Adagio pro smyčce
L. Janáček: Suita pro smyčce
E. Grieg: Z časů Holbergových

DOPROVODNÝ PROGRAM
1. - 31. 7. 2021, hala Vincentka
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Luhačovice „Hudba dětmi malovaná"

1. - 31. 7. 2021, kolonáda
Výstava „Bedřich Smetana a Luhačovice"

Bližší informace k Festivalu Janáček a Luhačovice 2022 jsou k dispozici na webových stránkách www.janacekluhacovice.cz.

 

 STRÁNKY FESTIVALU JANÁČEK A LUHAČOVICE   


29. ročník 13. - 18. 7. 2020 - PŘELOŽENO

 

28. ročník 15. - 19. 7. 2019

pod záštitou Prof. Evy Blahové a Prof. Jiřího Hlaváče

Pondělí 15. 7. 2019
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín.
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

PRODANÁ NEVĚSTA / Bedřich Smetana

V podání operního souboru, orchestru, sboru a baletu Slezského divadla v Opavě.
20.00 hodin, Lázeňské náměstí (Městský dům kultury Elektra v případě nepříznivého počasí)

Úterý 16. 7. 2019
JULIE SVĚCENÁ & VIRTUOSI PRAGENSES

Julie Svěcená je považována za jednu z nejnadanějších mladých houslových talentů. Komorní orchestr Virtuosi Pragenses, patřící ke špičkám ČR, založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor Hlaváček.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Středa 17. 7. 2019
KONCERT MORAVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

Klavír: Jana Hájková
Dirigent: Mgr. Jiří Šimáček
Moravský komorní sbor vznikl na počátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradice sborového zpěvu ostravského regionu i na profesionální uměleckou úroveň Ostravského filharmonického sboru. 
16.00 hodin, Lázeňské náměstí

SIMONA PINGITZER & SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

Flétnistka Simona Pingitzer pochází z Bratislavy a patří mezi výrazné osobnosti mladé umělecké hudební generace. Sukův komorní orchestr, patřící k renovovaným orchestrům ČR, byl založený v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk a umělecké vedení předal do kompetence koncertního mistra a sólisty Sukova komorního orchestru, kterým je houslista Martin Kos.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Čtvrtek 18. 7. 2019
PRAGUE CELLO QUARTET

Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen, Ivan Vokáč.
Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb.
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Pátek 19. 7. 2019
JANÁČEK VŠUDYBYLCIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ – MAGDALENA MÚČKOVÁ a její hosté

Program ze sběrů lidových písní Leoše Janáčka.
16 hodin, Lázeňské náměstí

BARBARA MARIA WILLI - cembalo
SLOVENSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR BOHDANA WARCHALA

Česko-německá cembalistka Barbara Maria Willi patří k vyhledávaným sólovým interpretům dnešní hudební scény. Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala vznikl v roce 1960 na půdě Slovenské filharmonie, při jehož zrodu stál vynikající houslista Bohdan Warchal. Do dnešní doby má tento orchestr svoje stálé místo na špičce slovenské hudební scény.
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

 

Podrobný popis a program jednotlivých koncertů včetně doprovodného programu naleznete na stránkách Festivalu Janáček a Luhačovice:

 

 

27. ročník 16. - 20. 7. 2018

pod záštitou Prof. Evy Blahové

Pondělí 16. 7. 2018
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín
16.30 hodin, busta Leoše Janáčka

PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / Leoš Janáček

V podání operního souboru Slezského divadla Opava
20.00 hodin, Lázeňské náměstí / Městský dům kultury Elektra (v případě nepříznivého počasí)

Úterý 17. 7. 2018
VILÉM VEVERKA A ENSEMBLE 18+

Koncert předního českého hobojisty Viléma Veverky s dynamickým komorním orchestrem Ensemble 18+
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Středa 18. 7. 2018
KRISTINA NOUZOVSKÁ FIALOVÁ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Koncert oceňované violistky Kristíny Nouzovské Fialové s špičkovou Komorní filharmonií Pardubice
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Čtvrtek 19. 7. 2018
KATEŘINA JAVŮRKOVÁ A SLOVAK SINFONIETTA

Kateřina Javůrková - lesní roh, Leoš Svárovský - dirigent
19.30 hodin, Lázeňské divadlo

Pátek 20. 7. 2018
LA RAPPRESENTAZIONE DI ANIMA ET DI CORPO aneb Představení o duši a těle/ Emilio de´Cavalieri

V podání Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka
19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

 

 

 

26. ročník 17. - 21. 7. 2017

Pondělí 17. 7. 2017
Slavnostní zahájení festivalu

Žesťová harmonie

Zahajovací koncert

Ivan Ženatý / Filharmonie Bohuslava Martinů
Program: L. Janáček, M. Bruch, A. Dvořák

Úterý 18. 7. 2017

Děvče z hor / Edward Grieg
Zápisník Zmizelého / Leoš Janáček
Juliette Galstian – mezzosoprán (Arménie) / Aleš Briscein – tenor

Středa 19. 7. 2017

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala

Ewald Danel – housle
Program: B. Britten, Á. Piazzolla, B. Bartók, P. I. Čajkovskij

Čtvrtek 20. 7. 2017

Písňové studánky Leoše Janáčka 
Martina Janková - soprán / Ivo Kahánek - klavír / Ensemble Flair
Výběr z Ukvalské a Moravské lidové poezie v písních

Pátek 21. 7. 2017 - Závěrečný koncert

Katta - varhany / Filharmonie Bohuslava Martinů, komorní orchestr
Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, Katta, A. Dvořák