Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

25. - 26.5.2018

Kongresový sál Městského domu kultury Elektra, Luhačovice

Základní informace

Téma: Chůze a její poruchy - diagnostika a terapie, Varia
Účastnický poplatek
Členové SRFM
 • 1 000 lékaři
 • 600 Kč lékaři do 35 let
 • 600 Kč nelékařská povolání (zdravotničtí pracovníci)
 • 1 200 Kč přihláška podaná od 1.4.2018
Ostatní
 • 1 200 lékaři
 • 800 Kč nelékařská povolání (zdravotničtí pracovníci)
 • 1 200 Kč přihláška podaná od 1.4.2018

Účastnický poplatek je nutné uhradit předem. V případě aktivní účasti je hlavní prezentující autor přednášky nebo posteru od poplatku osvobozen.

Účastník sjezdu, který není občanem ČR nebo nemá trvalý pobyt v ČR, hradí účastnický poplatek a objednané služby v EUR. Při bankovním převodu zahraniční měny nese veškeré poplatky účastník sjezdu.

Registrace účastníků v MěDK Elektra
 • ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 15:00 do 21:00 hod.
 • dále v průběhu celé konference
Ubytování

Nabídka ubytování

Objednané ubytování je nutné uhradit složenkou nebo bankovním převodem nejpozději 14 dní před nástupem. Každý účastník obdrží "Potvrzení objednávky ubytování" s podrobnými informacemi.

Stravování
 • oběd servírovaný 3chodový 180 Kč (25.5.2018)
 • společenský večer s hudbou a rautovým pohoštěním vstup 300 Kč (25.5.2018)
 • oběd servírovaný 3chodový 180 Kč (26.5.2018) 

Snídaně je zahrnuta v ceně ubytování.

Objednané stravování je nutné uhradit předem (viz Ubytování).

Společenský večer

Společenský večer s hudbou a rautovým pohoštěním proběhne v pátek 25.5.2018 ve 20:00 hod. ve Společenském domě. Příspěvek na Společenský večer 300 Kč. Společenský večer je nutné objednat a uhradit předem. Vstup ve společenském oděvu. 

Parkování

Paušální taxa za parkování v blízkosti arálu činí 150 Kč za oba dny.

Úhrada služeb

Dovolujeme si Vás upozornit, že objednané služby je nutné uhradit předem zálohovou fakturou, složenkou, bankovním převodem nebo kartou online. Každý účastník obdrží "Potvrzení služeb" s dalšími informacemi. Případná platba na místě je možná pouze v hotovoti v Kč.

Akce bude bodově ohodnocena ČLK.

Přihlášky
 • Přihláška k aktivní účasti výhradně v elektronické podobě (do 14.1.2018). Dodržujte, prosím, důsledně formální pravidla a obsahové požadavky uvedené v podmínkách.
 • Přihláška k pasivní účasti v elektronické podobě (do 10.5.2018) nebo běžnou poštou prostřednictvím přiloženého formuláře v I. informaci, kterou obdrží všichni členové SRFM. Přihlášení po tomto termínu bude možné přímo na místě. 

Informace k ubytování, stravování a platbám:

Bc. Martina Krajíčková

Tel.: 577682330

E-mail: krajickova@lazneluhacovice.cz