Sluneční lázně

Na konci března 2021 byla zahájena obnova Vodoléčebného ústavu, Říčních a slunečních lázní a dalších souvisejících objektů. Hlavním cílem je záchrana výjimečného architektonického díla Dušana Jurkoviče, které je navrženo na národní kulturní památku. Z nyní nevyužívaných lázeňských objektů vznikne muzejní expozice sloužící jako unikátní doklad lázeňství a kulturní atmosféry počátku 20. století.

Rekonstrukce se dočká celý areál zahrnující Vodoléčebný ústav, Říční a sluneční lázně, Sirné a slatinné lázně a technický objekt bývalé kotelny a prádelny. Rozsah obnovy jednotlivých objektů se ale liší. Nejzásadnějších zásahů se dočká historicky a architektonicky nejhodnotnější centrální Vodoléčebný ústav. Bazén zůstane součástí odpočinkové zóny vybudované expozice a ke koupání již sloužit nebude.

Areál již dostal nový název "Sluneční lázně".

Komplex bude přeměněn na expozici připomínající architekta Dušana Jurkoviče a hudebního skladatele Leoše Janáčka. Areál dokončený v roce 1903, který zažil největší slávu v období první republiky, tak má ambici stát se dalším turisticky atraktivním místem Luhačovic pro následující generace.

Expozice bude návštěvníkům k dispozici v rámci tří prohlídkových okruhů. První bude věnován historii Vodoléčebného ústavu, osobnosti Dušana Jurkoviče a dílu Leoše Janáčka. Druhý návštěvníky provede expozicí Říčních a slunečních lázní. Součástí třetího okruhu bude depozitář lázeňských technologií a také expozice teplomilných rostlin. Kromě standardního návštěvnického využití by měl areál poskytovat ideální zázemí pro konání kulturních akcí.

Stavbu financuje akciová společnost Lázně Luhačovice za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové výdaje projektu se odhadují na cca 130 mil. Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí 71 117 740 Kč (85 % ze způsobilých výdajů projektu).