Odborné sjezdy

    

Akce:XXVIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Termín: 26.5. - 27.5.2023
Téma:

Varia - rehabilitace

Pořadatel:  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Městský dům kultury Elektra - kongresový sál
Program: Program XXVIII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Kontakt:

www.srfm.cz

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ A PREZENTACE  Podmínky pro vystavovatele

 

Akce:XXVIII. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 6. - 7.10.2023
Téma: Dětská hematologie - krvácivé stavy, Dětská chirurgie - akutní stavy, varia
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

 

ZÁKLADNÍ INFORMACEPŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTINABÍDKA PARTNERSTVÍ