Odborné sjezdy

    

Akce:XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - ZRUŠENO!
Termín: 1.10. - 2.10.2021
Téma:

Kinezioterapie - principy a průsečíky

Varia

Pořadatel:  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Společenský dům - Lázeňské náměstí
Kontakt:

MUDr. Jiří Hnátek, e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz, tel.: 577681102606705792

 INFORMACE KE ZRUŠENÍ SJEZDU

 

 

Akce:XXVI. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 15. - 17.10.2021
Téma: Vybrané infekce a COVID-19 u dětí
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Program sjezdu:

Program XXVI. Luhačovické pediatrické dny

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

 

ZÁKLADNÍ INFORMACEPŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTINABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Nabídka partnerství a prezentace na XXVI. Luhačovických pediatrických dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

 

Akce:XXVII. Luhačovické dny - ZMĚNA TERMÍNU!
Termín: 5.11. - 6.11.2021
Pořadatel:  Lázně Luhačovice, a.s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pneumologické a ftizeologické společnosti  
Místo konání:  Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál
Kontakt:

MUDr. Eva Šabová - předseda organizačního výboru, e-mail: sabova@lazneluhacovice.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTI