Odborné sjezdy

Akce:XXV. Luhačovické dny
Termín: 23. - 24.3.2018
Pořadatel:  Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pneumologické a ftizeologické společnosti  
Místo konání:  Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál
Program sjezdu: Odborný program
Programový výbor:

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

MUDr. Tomáš Rohovský

MUDr. Eva Šabová
Organizační výbor:

předseda MUDr. Eva Šabová

Hana Kolaříková

Ing. Klára Rapantová

Bc. Martina Krajíčková

Kontakt:

Informace k ubytování, stravování a platbám: Bc. Martina Krajíčková, E-mail: krajickova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682330

Další informace k aktivní účasti: MUDr. Eva Šabová, E-mail: sabova@lazneluhacovice.cz

Termín přihlášky:

Aktivní účast výhradně elektronickou poštou do 19.2.2018

Pasivní účast výhradně elektronickou poštou do 6.3.2018

Základní informacePřihláška k pasivní účastiNABÍDKA UBYTOVÁNÍ

 

Akce:XXV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Termín: 25. - 26.5.2018
Téma:

Chůze a její poruchy - diagnostika a terapie 

Varia

Pořadatel:  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Městský dům kultury Elektra - kongresový sál
Program sjezdu: Bude uveřejněn později
Kontakt:

Informace k ubytování, stravování a platbám: Bc. Martina Krajíčková, E-mail: krajickova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682330

Aktivní účast: MUDr. Jiří Hnátek, E-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz, tel.: 577681102606705792

Termín přihlášky:

Aktivní účast do 14.1.2018 

Pasivní účast do 10.5.2018

 ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTINABÍDKA UBYTOVÁNÍ

 

Akce:XXIV. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 9. - 11.11.2018
Téma: Dětská nefrologie
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál
Kontakt: MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel. 577682414

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI

Nabídka partnerství a prezentace na XXIV. Luhačovických pediatrických dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ