Odborné sjezdy

 

 

Akce:XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Termín: 24. - 25.5.2019
Téma:

Rehabilitace a zobrazovací metody, Rehabilitace a sport

Pořadatel:  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Městský dům kultury Elektra - kongresový sál
Kontakt:

MUDr. Jiří Hnátek, e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz, tel.: 577681102606705792

 ZÁKLADNÍ INFORMACE NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTIPŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI

PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTIPŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP

Nabídka partnerství a prezentace na XXVI. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

 

Akce:XXV. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 15. - 17.11.2019
Téma: Genetika a vrozené vady u dětí
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI

Nabídka partnerství a prezentace na XXV. Luhačovických pediatrických dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ