Odborné sjezdy

    

  

Akce:XXVI. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 16. - 18.10.2020
Téma: Vybrané infekce a COVID-19 u dětí
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Program sjezdu:

Program XXVI. Luhačovické pediatrické dny

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE Přihláška k pasivní účasti

Nabídka partnerství a prezentace na XXVI. Luhačovických pediatrických dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ