Odborné sjezdy

    

Akce:XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Termín: 27.5. - 28.5.2022
Téma:

Kinezioterapie - principy a průsečíky

Varia

Pořadatel:  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Městský dům kultury Elektra - kongresový sál
Program: Program XXVII. sjezdu SRFM
Kontakt:

MUDr. Jiří Hnátek, e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz, tel.: 577681102

 

 ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP

Nabídka partnerství a prezentace na XXVII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

 

Akce:XXVII. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 7. - 8.10.2022
Téma: Dětská psychiatrie, Fetální medicína
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

 

ZÁKLADNÍ INFORMACEPŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTINABÍDKA PARTNERSTVÍ