Odborné sjezdy

 

 

Akce:XII. Ningerovy dny
Termín: 18. - 19.10.2019
Téma:

Polykání

Varia

Pořadatel:  Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál
Program sjezdu: Program XII. Ningerovy dny
Kontakt:

MUDr. Jiří Hnátek, e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz, tel.: 577681102

 ZÁKLADNÍ INFORMACE  NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Nabídka partnerství a prezentace na XII. Ningerových dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Podmínky pro vystavující firmy

Podmínky pro firmy

 

 

Akce:XXV. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 15. - 17.11.2019
Téma: Genetika a vrozené vady u dětí
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Program sjezdu:

Program XXV. Luhačovické pediatrické dny

Záštita nad kongresem:

Záštita děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI Nabídka ubytování

Nabídka partnerství a prezentace na XXV. Luhačovických pediatrických dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ