Odborné sjezdy

Akce:XXIV. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 9. - 11.11.2018
Téma: Dětská nefrologie
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál
Program sjezdu:

Program XXIV. Luhačovické pediatrické dny

Záštita:  Záštita děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Kontakt:

Informace k ubytování, stravování a platbám: Bc. Martina Krajíčková,

e-mail: krajickova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682330

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Nabídka partnerství a prezentace na XXIV. Luhačovických pediatrických dnech

NABÍDKA PARTNERSTVÍ