Komplexní lázeňská péče pro děti od 1,5 do 6 let s průvodcem

Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče plně hrazená zdravotní pojišťovnou

U malých pacientů do 6 let věku je nezbytné, aby s ním do lázní přijel i dospělý průvodce. Navrhne jej doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Zdůvodnění uvede v lékařské zprávě.

Zdravotní pojišťovna schvaluje průvodce dětem do šesti let věku.

Zdravotní pojišťovna hradí dětem:

  • ubytování
  • plnou penzi (stravování dle "lázeňského dietního systému")
  • lázeňskou léčbu – lékařská vyšetření (vstupní, kontrolní, výstupní), balneoterapii (procedury s využitím přírodní minerální vody – koupele, inhalace, pitná kúra), fyzioterapeutickou rehabilitaci (léčebný tělocvik, vodoléčba, masáže, obklady, elektroléčba...) a další speciální terapie

Zdravotní pojišťovna hradí průvodci:

  • ubytování na lůžku v pokoji s doprovázeným dítětem
  • plnou penzi (racionální stravu dle "lázeňského dietního systému")

Průvodcem je obvykle jeden z rodičů. Doprovází své dítě na všechny procedury, aby se zaškolil v léčebné rehabilitaci svého potomka. Osvojuje si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňuje i po návratu domů. Ubytování a stravu hradí průvodci zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

Starším dětem schvaluje průvodce do lázní revizní lékař pojišťovny pouze v odůvodněných případech.

Průvodcem dítěte může být rodič, prarodič či zletilý sourozenec. Osoba, která dítě do lázní doprovází, je za nezletilého pacienta zodpovědná po celou dobu pobytu, a to bez ohledu na věk dítěte.

Z těchto důvodů nemůže průvodce dítěte čerpat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, ambulantní rehabilitaci hrazenou zdravotní pojišťovnou na poukaz FT a ani lázeňské procedury za přímou úhradu.

Své dítě starší 6ti let můžete doprovázet také jako samoplátce. V takovém případě nepotřebujete žádná lékařská doporučení.

U komplexní lázeňské péče (KLP) dětí s průvodcem poskytuje naše společnost vyšší standard ubytování. V rámci úhrady ze zdravotního pojištění ubytováváme dětské pacienty s průvodcem převážně v pokojích Standard A (pokoj s vlastním sociálním zařízením, TV, Wi-Fi).

Dětské léčebny

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

INFORMACE K pobytuREZERVACE termínu pobytuTERMÍNY KLP DĚTI 2019

Často kladené dotazy

Příplatky hrazené průvodcem 

Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna (do dovršení šestého roku dítěte), u které je pojištěno doprovázené dítě. Průvodci dítěte hradí zdravotní pojišťovna ubytování v pokojích Standard B / A a plnou penzi (racionální stravu). Pokud jsou pokoje kategorie Standard A nebo Standard B obsazené, nabídneme průvodci dítěte ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek.

Naše doporučení

Přijeďte na komplexní lázeňskou péči s dítětem mimo hlavní sezónu a získáte slevu na příplatky za vyšší standard ubytování. Nejvyšší slevu obdržíte v zimní sezóně.

Za každý den pobytu v Luhačovicích platí průvodce lázeňský poplatek dle aktuální platné vyhlášky města Luhačovice.

Příplatky za ubytování průvodce na lůžku v pokoji vyšší kategorie

Základní výše příplatků za ubytování průvodce dítěte ve vyšší kategorii pokoje platí pro termín KLP / 1.

V ostatních termínech poskytujeme průvodci dítěte slevu ze základích příplatků podle následující tabulky. Slevy platí pro ubytování v dětských léčebnách Miramonti a Vítkov. 

Průvodci dětí, které jsou pojištěny u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, získávají navíc slevu 40 Kč / osoba / den, kterou mohou uplatnit v dětských léčebnách Miramonti a Vítkov. Sleva platí po celý rok. Pokud bude celková výše příplatku za ubytování nižší než 40 Kč / osoba / den, nebudeme jej účtovat. Tato sleva se neposkytuje, pokud v daném termínu nejsou příplatky za ubytování průvodce stanoveny. 

Průvodce, který doprovází dítě se ZTP nebo ZTP/P průkazem, neplatí příplatek za ubytování v pokoji vyšší kategorie.

OznačeníTermín KLP pro děti s průvodcemSleva
KLP / 4 10.01. - 31.03.2018 a 01.11. - 20.12.2018 100 %
KLP / 3 01.04. - 30.04.2018 a 01.10. - 31.10.2018 60 %
KLP / 2 01.05. - 30.06.2018 a 01.09. - 30.09.2018 20 %
KLP / 1 01.07. - 31.08.2018 0 %

Příplatky za speciální stravu pro průvodce

Speciální strava, která není součástí lázeňského dietního systému, může být průvodci poskytnuta pouze po předchozí dohodě s nutričním terapeutem dětské léčebny. Na některé varianty speciální stravy si průvodce připlácí. Vegetariánskou stravu připravujeme v rámci racionální stravy bez příplatku.

Lázeňský poplatek

Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte lázeňský poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 2/2013, o místních poplatcích.

Výše poplatku činí 15 Kč za osobu a každý započatý den pobytu. Poplatek se neplatí za den příjezdu do lázní.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt neplatí:
  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 1), a jejich průvodci
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti

1) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
2) § 18 Zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění