Komplexní lázeňská péče pro děti od 1,5 do 6 let s průvodcem

Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče plně hrazená zdravotní pojišťovnou

U malých pacientů do 6 let věku je nezbytné, aby s ním do lázní přijel i dospělý průvodce. Navrhne jej doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Zdůvodnění uvede v lékařské zprávě.

Zdravotní pojišťovna schvaluje průvodce dětem do šesti let věku.

Zdravotní pojišťovna hradí dětem:

  • ubytování
  • plnou penzi (stravování dle "lázeňského dietního systému")
  • lázeňskou léčbu – lékařská vyšetření (vstupní, kontrolní, výstupní), balneoterapii (procedury s využitím přírodní minerální vody – koupele, inhalace, pitná kúra), fyzioterapeutickou rehabilitaci (léčebný tělocvik, vodoléčba, masáže, obklady, elektroléčba...) a další speciální terapie

Zdravotní pojišťovna hradí průvodci:

  • ubytování na lůžku v pokoji s doprovázeným dítětem
  • plnou penzi (racionální stravu dle "lázeňského dietního systému")

Průvodcem je obvykle jeden z rodičů. Doprovází své dítě na všechny procedury, aby se zaškolil v léčebné rehabilitaci svého potomka. Osvojuje si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňuje i po návratu domů. Ubytování a stravu hradí průvodci zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

Starším dětem schvaluje průvodce do lázní revizní lékař pojišťovny pouze v odůvodněných případech.

Průvodcem dítěte může být rodič, prarodič či zletilý sourozenec. Osoba, která dítě do lázní doprovází, je za nezletilého pacienta zodpovědná po celou dobu pobytu, a to bez ohledu na věk dítěte.

Z těchto důvodů nemůže průvodce dítěte čerpat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, ambulantní rehabilitaci hrazenou zdravotní pojišťovnou na poukaz FT a ani lázeňské procedury za přímou úhradu.

Své dítě starší 6ti let můžete doprovázet také jako samoplátce. V takovém případě nepotřebujete žádná lékařská doporučení.

U komplexní lázeňské péče dětí s průvodcem poskytuje naše společnost vyšší standard ubytování. V rámci úhrady ze zdravotního pojištění ubytováváme dětské pacienty s průvodcem převážně v pokojích Standard A (pokoj s vlastním sociálním zařízením, TV, Wi-Fi).

Dětské léčebny

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

INFORMACE K pobytuREZERVACE termínu pobytuČasto kladené dotazy

Příplatky hrazené průvodcem 

Zdravotní pojišťovna ubytování na lůžku v pokoji se základním vybavením. Jsou to pokoje kategorie AD (2–3lůžkový pokoj) nebo BD (4–6lůžkový pokoj). Pokoje těchto kategorií sdílejí společné sociální zařízení na patře.

Průvodce dítěte si připlácí za ubytování na lůžku v pokoji vyšší kategorie a speciální stravu, která není součástí "lázeňského dietního systému".

Naše doporučení

Přijeďte na komplexní lázeňskou péči s dítětem mimo hlavní sezónu a získáte slevu na příplatky za vyšší standard ubytování. Nejvyšší slevu obdržíte v zimní sezóně.

Za každý den pobytu v Luhačovicích platí průvodce lázeňský poplatek dle aktuální platné vyhlášky města Luhačovice.

Příplatky za ubytování průvodce na lůžku v pokoji vyšší kategorie

Základní výše příplatků za vyšší kategorii ubytování platí pro hlavní sezónu.

Pokud se k nám s dítětem chystáte mimo hlavní sezónu, poskytneme vám na tyto příplatky sezónní slevu.

Průvodci dětí, které jsou pojištěny u zdravotní pojišťovny ČPZP, získávají navíc slevu 50 Kč/osoba/den, kterou mohou uplatnit v dětských léčebnách Miramonti a Vítkov. Sleva platí po celý rok. Pokud bude celková výše příplatku za ubytování nižší než 50 Kč/osoba/den, nebudeme jej účtovat.

Průvodce, který doprovází dítě se ZTP/P průkazem, neplatí příplatek za ubytování v pokoji vyšší kategorie v případě, že pokoj přidělí oddělení prodeje.

2017TermínySleva
Zimní sezóna 11.01. - 22.03.2017 a 02.11. - 22.12.2017 100 %
Mezisezóna 23.03. - 19.04.2017 50 %
Hlavní sezóna 20.04. - 01.11.2017 0 %
2018TermínySleva
KLP / 4 10.01. - 31.03.2018 a 01.11. - 20.12.2018 100 %
KLP / 3 01.04. - 30.04.2018 a 01.10. - 31.10.2010 60 %
KLP / 2 01.05. - 30.06.2018 a 01.09. - 30.09.2018 20 %
KLP / 1 01.07. - 31.08.2018 100 %

Příplatky za speciální stravu pro průvodce

Speciální strava, která není součástí lázeňského dietního systému, může být průvodci poskytnuta pouze po předchozí dohodě s nutričním terapeutem dětské léčebny. Na některé varianty speciální stravy si průvodce připlácí. Vegetariánskou stravu připravujeme v rámci racionální stravy bez příplatku.

Lázeňský poplatek

Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte lázeňský poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 2/2013, o místních poplatcích.

Výše poplatku činí 15 Kč za osobu a každý započatý den pobytu. Poplatek se neplatí za den příjezdu do lázní.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt neplatí:
  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 1), a jejich průvodci
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti

1) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
2) § 18 Zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění