Komplexní lázeňská péče pro děti od 1,5 do 6 let s průvodcem

plně hrazená zdravotní pojišťovnou

U malých pacientů do 6 let věku je nezbytné, aby s nimi do lázní přijel i dospělý průvodce. Navrhne jej doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Zdůvodnění uvede v lékařské zprávě.

Zdravotní pojišťovna schvaluje průvodce dětem do šesti let věku.

V zimním období je lázeňská léčba pro děti a jejich průvodce zcela bez příplatků.

Zdravotní pojišťovna hradí dětem:

  • ubytování
  • plnou penzi (stravování dle "lázeňského dietního systému")
  • lázeňskou léčbu

Zdravotní pojišťovna hradí průvodci:

  • ubytování
  • plnou penzi (racionální stravu dle "lázeňského dietního systému")

 

Průvodcem je obvykle jeden z rodičů. Rodiče mohou s malými dětmi od 1,5 roku přijet do lázní v době rodičovské dovolené, tedy před nástupem do zaměstnání. Průvodce doprovází dítě/děti na všechny procedury. Osvojuje si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňuje i po návratu domů.

Osoba, která dítě do lázní doprovází, je za nezletilého pacienta zodpovědná po celou dobu pobytu. Z těchto důvodů nemůže průvodce dítěte čerpat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, ambulantní rehabilitaci hrazenou zdravotní pojišťovnou na poukaz FT a ani lázeňské procedury za přímou úhradu.

Ubytování a stravu hradí průvodci zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

Stravování placené ze zdravotního pojištění se poskytuje podle "lázeňského dietního systému" (racionální a dietní strava).

U komplexní lázeňské péče pro děti s průvodcem (KLP) poskytujeme v rámci úhrady zdravotní pojišťovnou ubytování v pokojích Standard A (pokoj s vlastním sociálním zařízením) nebo Standard B (bez vlastního sociálního zařízení).

Pokud jsou pokoje ve standardech ubytování sjednaných zdravotními pojišťovnami obsazené, nabídneme průvodci dítěte ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek. Jeho výše závisí na kategorii pokoje a termínu lázeňské péče.

Ubytování dítěte v pokoji vyšší kategorie je bez příplatku.

Bližší informace o našich dětských léčebnách.

Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte poplatek z pobytu dle obecně závazné vyhlášky města Luhačovice.

Délku komplexní lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam na 28 dní.

Doba platnosti návrhu na KLP je 6 měsíců od data schválení zdravotní pojišťovnou. Během této doby musí pacient nastoupit do lázní.

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni dle našich kapacitních možností nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

 

Termíny KLP pro děti

 

Příplatky KLP Informace REZERVACE