Časté dotazy k lázeňské péči pro dospělé

Jak a kdy se dozvím, kdy mám nastoupit na komplexní lázeňskou péči?

Systém komplexní lázeňské péče funguje na základě předvolání. To znamená, že smluvní lázeňské zařízení (Lázně Luhačovice, a.s.) pacienta nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem k pobytu předvolá. Současně lázně pacientovi sdělí všechny další nezbytně nutné informace (kde a jak se bude v lázních hlásit, co je třeba si vzít s sebou, možné způsoby dopravy do lázeňských objektů a podobně). Termín předvolání je pro pacienta vždy závazný.

Mohu si dohodnout termín nástupu na komplexní lázeňskou péči?

Ano, je to možné. Pokud si chcete sjednat termín komplexní lázeňské péče, zašlete nám váš požadavek písemně a uveďte požadovaný termín nástupu, kategorii pokoje, indikaci, datum narození a kontakt na vás. Bez těchto údajů nemůžeme vaši rezervaci přijmout. Předběžnou rezervaci nástupu do lázní vám potvrdíme, nebo se s vámi domluvíme na jiném termínu, který bude vyhovovat vám i našim provozním a kapacitním možnostem.

Za rezervaci termínu hradíte rezervační poplatek podle aktuálně platného ceníku. V roce 2020 je poplatek 3 000 Kč. Poplatek je nevratný.

Mohu si zarezervovat konkrétní pokoj?

Pokoj vybrané kategorie přiděluje pacientům oddělení prodeje. Pokud máte zájem o konkrétní pokoj, můžete si ho rezervovat za poplatek 1 000 Kč. Tento poplatek je nevratný.

Za co se platí příplatky a kdy jsou nejnižší?

U komplexní lázeňské péče pro dospělé hradí zdravotní pojišťovna ubytování ve 2lůžkových pokojích kategorie Standard A a Standard B. Za příplatek si můžete objednat ubytování ve 2lůžkovém pokoji vyšší kategorie či v pokoji 1lůžkovém. Základní výše příplatku platí pro hlavní sezónu. V ostatních sezónách poskytujeme na příplatky sezónní slevy. Nejvíce ušetříte v zimním období, tedy 2.1. – 29.2.2020 a mezi 1.12. – 20.12.2020. Tehdy poskytujeme na příplatky slevu ve výši až 80 %. U více jak poloviny našich ubytovacích zařízení pro komplexní lázeňskou péči navíc během zimy žádné příplatky neúčtujeme. Jedinou výjimkou je požadavek na ubytování v 1lůžkovém pokoji.

Mám schválené lázně, ale přestupuji k jiné zdravotní pojišťovně. Co s tím?

Pokud vám vaše původní zdravotní pojišťovna schválila návrh na lázeňskou péči, ale vy k nám pojedete v době, kdy už budete pojištěni u jiné zdravotní pojišťovny, musíte si u nové zdravotní pojišťovny úhradu za pobyt v lázních zajistit. Vaší povinností je také vrátit do 8 dnů původní zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce a v lázních se prokázat průkazkou aktuální zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna hradí náklady na zdravotní péči pouze svým pojištěncům.
Pokud si pojištěnec nedomluví úhradu lázní s novou zdravotní pojišťovnou nebo při nástupu na lázeňskou péči předloží neplatný průkaz pojištěnce, může být proti němu ze strany lázní uplatněn nárok na úhradu poskytnuté lázeňské péče.

Poskytujete ve vašich lázních ambulantní léčbu? 

Ambulantní léčbu (bez ubytování) v současné době do odvolání neposkytujeme. Důvodem jsou mimořádná firemní opatření přijatá k ochraně a prevenci šíření onemocnění COVID-19.