Lázeňský park

Výjimečnost Luhačovic dotváří historicky i umělecky cenné stavby a všudy přítomná zelená prostranství. Lázeňský park prošel v roce 2014 velkou renovací a dnes dotváří jedinečnou krásu luhačovických lázní. Celé revitalizované území je součástí městské památkové zóny a je majetkem společnosti Lázně Luhačovice, a.s.

Provozní řád centrálního lázeňského areálu

Park

1. Alej Šťávnice

Alej podél říčky Šťávnice tvoří nově vysázené javory s kulovitou korunou. Tato krásná přírodní promenáda spojuje centrum města s Lázeňským náměstím a severními částmi přírodního parku.

2. Okolí pramene Dr. Šťastného

V jižní části lázeňského parku byly vysázeny na trávnících kolem pramene dr. Šťastného kvetoucí listnaté stromy a skupiny listnatých a jehličnatých keřů.

3. Rozárium

Svah vedle Inhalatoria zkrášluje rozárium keřových i poléhavých růží.

4. Přírodní kolonáda

Alej červenolistých buků navazuje na lázeňskou kolonádu. Propojuje promenádu od kapličky směrem k říčce Šťávnici.

5. Okolí pramene Ottovka

Přístup k pramenu Ottovka ve směru od Šťávnice zdobí kvetoucí magnólie, červenolisté převislé buky a sloupovité duby. Přístupové schodiště a svahy pokryla výsadba poléhavých tisů, skalníků a kvetoucích mochen. Prostor kolem pavilonu provoňují záhony šanty a kvetoucí rododendrony.

6. Kousek z alpské přírody

Na travnatých plochách kolem vily Alpská růže a Vily pod lipami rostou okrasné odrůdy ovocných stromů. Alpskou architekturu dokreslují vysazené vřesovištní rostliny, borovice limba a horský smrk. Okolí obou objektů je osázeno skupinami poléhavých tisů, kvetoucích rododendronů, kalin a keřových růží.

7. Ornamentální záhony

Rozsáhlý travnatý parter před Jurkovičovým domem patří ornamentálním záhonům. Barevné květinové vzory skvěle doplňují unikátní architektonický styl objektu.

8. Okolí pramene Nový Jubilejní

Pavilon u pramene Nový Jubilejní vznikl v září 2013. Má kruhový tvar a obklopují ho stále zelené rododendrony. Prostor dotváří čtrnáctimetrová dřevěná lavice, která spojuje pavilon s vilou Alpská růže. K její výrobě bylo použito speciální dřevo ze severského smrku.

9. Lázeňské náměstí

Prostoru před Společenským domem dominuje stříhaný habrový plot. Doplňují ho linie letničkových záhonů a skupiny sloupovitých dubů a topolů. Celá přírodní kompozice ladí s funkcionalistickou architekturou budovy.

10. Kvetoucí řeka

Na přemostěném úseku Lázeňského náměstí kvetou záhony růží a levandulí. Květiny symbolizují řeku, která vystupuje na povrch. Tekoucí vodu připomínají i pásy kvetoucích keřů a trvalek, které se rozlévají podél cest do okolních travnatých ploch.

11. Obvodový plášť

Výsadby kořenového patra smíšených a jehličnatých skupin.

12. Okolí Bruselské fontány

Prostor kolem Bruselské fontány před hotelem Dům B. Smetany oživují vlnící se skupiny keřů. Na ně navazuje upravený trávník a dvojice sloupovitých dubů.

13. Přírodně krajinářský park

Severozápadní částí parku vede březová a modřínová alej. Parku vévodí výrazné barevné solitéry a skupiny stromů. Na travnatých svazích rostou okrasné kvetoucí keře.

14. Dětské hřiště

Okolí dětského hřiště patří kulovitým javorům. Na alej navazuje louka s překrásnými převislými buky.

15. Japonská zahrada

Japonská zahrada je unikátním místem nových druhů dřevin. Zahradu zkrášlují různé druhy keřových a stromkových javorů a kryptomérie. Ty pomáhají oddělit prostor od přilehlé rušné komunikace. Travnaté plochy lemují záhony bambusů a okrasných trav. Charakter japonské zahrady umocňují i okrasné stromy. Nejpozoruhodnějším z nich je prehistorická Gingko biloba. Na první pohled vypadá jako listnatý strom, ale patří mezi jehličnany.

16. Okolí Slunečních lázní

Před Slunečními lázněmi byly vysázeny tmavé tisy, kaliny a rododendrony. Prostor dotváří kvetoucí třešně. Příkrý svah u Centrálních lázní zpevňuje zeleň. Je lemována keřovými růžemi a vytváří tak reprezentativní přístup do objektu.

Dozvědět se více o renovaci parku