Jak do lázní přes zdravotní pojišťovnu?

Lázeňská léčba po onemocnění covid-19 

V případě, že u vás nemoc covid-19 způsobil pneumonii, bronchiektazii, záněty dolních cest dýchacích, astma bronchiale nebo CHOPN, vztahuje se na vás možnost komplexní lázeňské léčby (diagnóza V/3, V/4, V/5). 

ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE

5 rad, jak požádat o lázeňskou léčbu v Lázních Luhačovice, a.s.

  1. Pokud to váš zdravotní stav nebo zdravotní stav vašeho dítěte vyžaduje, požádejte ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na lázeňskou péči. Lázeňská léčba není zařazena do tzv. indukované či vyžádané péče. Vašemu lékaři nehrozí žádné sankce za to, že vám lázně předepíše.
  2. Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče. Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci léčené v Lázních Luhačovice, a.s., požádejte svého lékaře o navržení léčby v našich lázních.
  3. Požádejte lékaře, aby vypsal LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. na místo první volby v návrhu na lázeňskou péči. Písmena a.s. (akciová společnost) vám zaručí léčbu právě v našich zařízeních. Pokud návrh na lázeňskou péči nebude obsahovat celé jméno naší společnosti, můžete se dostat jinam (v Luhačovicích poskytuje lázeňskou léčbu více společností). Po odeslání schváleného návrhu již není možné léčebné zařízení změnit! Trvejte na lázeňské společnosti, kterou si sami vyberete.
  4. Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje zdravotní pojišťovna. V odůvodněných případech může zdravotní pojišťovna namísto komplexní lázeňské péče schválit pouze péči příspěvkovou. Pokud vaše pojišťovna změní lázeňské zařízení na vašem poukazu, nebojte se požádat o vysvětlení. Dle platné legislativy máte právo nejen na výběr poskytovatele zdravotních služeb, ale také na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny.
  5. Nebojte se obrátit s jakýmkoli dotazem na naše lázně. Rádi vám poradíme v rámci platné legislativy.
Co se děje s návrhem na lázeňskou péči?

Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás.

 

Písmena a.s. vám zaručí léčbu právě v našich zařízeních.

 
 
 

  

 

BROŽURA JAK DO LÁZNÍ SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU 

V případě, že vám lékař lázně nenavrhne či vám je zdravotní pojišťovna neschválí, můžete si u nás vybrat pobyt pro samoplátce.