Příspěvková lázeňská péče

částečně hrazená zdravotní pojišťovnou.

Poskytuje se v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro KLP, především u chronických onemocnění, a to zpravidla jednou za dva roky.

Všechny složky příspěvkové lázeňské péče, tj. léčení, ubytování a stravu, musí pacient čerpat v registrovaném lázeňském zařízení.

Zdravotní pojišťovna hradí:

  • lázeňskou léčbu

Pacient hradí:

  • ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení
  • plnou penzi

 

Pacient si platí sám ubytování a stravu dle svých požadavků. Finanční výdaje za PLP závisí na její délce, standardu ubytování a stravování a také na ročním období, které si pro svou příspěvkovou lázeňskou péči pacient vybere.

TIP

Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, přijeďte na příspěvkovou lázeňskou péči v zimním období. Poskytujeme stejně kvalitní služby za nejnižší ceny.

Cenové zvýhodnění příspěvkové lázeňské péče
3 noci ZDARMA
21 = 18
Za 21 dnů ubytování s plnou penzí platíte pouze 18. Sleva 21 = 18 se vztahuje na příspěvkovou lázeňskou péči v plné délce 21 léčebných dní (tj. nocí).

 

Délku PLP stanovuje platný indikační seznam na 21 dní, případně na 14 dní v indikovaných případech. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.

Doba platnosti návrhu na PLP je 6 měsíců ode dne jeho schválení zdravotní pojišťovnou. 

Ceník PLP_21 dní | Ceník PLP_14 dní

 

  

NÁŠ TIP PRO VÁŠ DOPROVOD

Pokud doprovázíte svého partnera po celou dobu jeho komplexní nebo příspěvkové lázeňské péče, využijte naší nabídky 20% slevy na vámi vybraný pobyt pro samoplátce. Sleva platí celoročně a nelze ji kombinovat s jinými slevami.