Galerie řezbářských děl 2018

Řezbářská díla, u kterých je uvedena cena, jsou na prodej.

Podrobnější informace lze získat na kulturním oddělení Lázní Luhačovice, a. s., telefon: 577 682 220 nebo na e-mailu: kultura@lazneluhacovice.cz.

 

Autor: Martin Bořuta / prodáno

Martin Bořuta

 

Autor: Martin Cigánek / 24 000 Kč

Martin Cigánek

 

Autor: Petr Hajda / 24 000 Kč

Petr Hajda

 

Autor: Petr Krajíček / 24 000 Kč

Petr Krajíček

 

Autor: Jiří Vráblík / prodáno

Jiří Vráblík

 

Autor: Zdeněk Matyáš / prodáno

Zdeněk Matyáš