Nabídka partnerství a prezentace

Název akce: XXVIII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

Pořadatel: Lázně Luhačovice, a.s.

Termín: 26.5. - 27.5.2023

Místo konání: Městský kulturní dům Elektra v Luhačovicích

Adresa: Masarykova 950, 763 26 Luhačovice

Kontaktní osoba: Iva Zábojníková

Kontakt: tel. 731605992, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz

Termín objednávky služeb dle níže uvedené nabídky: 10.5.2023

Platební podmínky: Zálohová faktura v plné výši všech služeb musí být uhrazena nejpozději do 14 dní před začátkem akce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 

Partnerství akce - partnerské balíčky

 

1. HLAVNÍ PARTNER SJEZDU 60 000 Kč bez DPH / 2 400 EUR TATO POZICE JE OBSAZENA
 • pronájem výstavní plochy – 4 mve 2. podlaží u kongresového sálu
 • Wi-Fi
 • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V
 • 4x vystavovatelské průkazy, 4 vstupenky na společenský večer s rautem  
 • uvedení partnera v tištěném programu konference (zaslání loga ve formátu PDF do 31.3.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • projekce dodaného reklamního spotu v délce 30 s (zaslání spotu s nastaveným časovačem ve formátu ppt., pptx., nebo mp4 do do 10.5.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • umístění 1 reklamního banneru nebo roll-up každý max. 2 m2 v kongresovém sále
 • umístění 1 reklamního banneru nebo roll-up každý max. 2 m2 na chodbách kongresových prostor
 • prospektová služba - vložení prospektu, reklamního předmětu nebo vzorku produktu do konferenční tašky, která bude předána účastníkům při registraci (dodání nejpozději do 10.5.2023 na adresu: Společenský dům, Iva Zábojníková, Lázeňské náměstí 127, 763 26 Luhačovice)
 • přednáška v hlavním programu v pátek 26.5.2023 (10 min. ve 12:25 hod.)
 • navazující firemní workshop v salonku Elektra za sálem o přestávce hlavního programu v délce 30 min. - pátek 26.5.2023 v 13:50 hod.

 

2. PARTNER SJEZDU 45 000 Kč bez DPH / 1 800 EUR
 • Firemní workshop v salonku Elektra za sálem o přestávce hlavního programu v délce 30 minut – pátek 26.5.2023 v 18.20 hod.
 • pronájem výstavní plochy – 6 mve 2. podlaží u kongresového sálu
 • Wi-Fi
 • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V
 • 4x vystavovatelské průkazy, 4 vstupenky na společenský večer s rautem
 • uvedení partnera v tištěném programu konference (zaslání loga ve formátu PDF do 31.3.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • projekce dodaného reklamního spotu v délce 30 s (zaslání spotu s nastaveným časovačem ve formátu ppt., pptx., nebo mp4 do do 10.5.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • umístění 1 reklamního banneru nebo roll-up max. 2 m2  v kongresovém sále
 • umístění 1 reklamního banneru nebo roll-up max. 2 m2 na chodbách kongresových prostor
 • prospektová služba - vložení prospektu, reklamního předmětu nebo vzorku produktu do konferenční tašky, která bude předána účastníkům při registraci (dodání nejpozději do 10.5.2022 na adresu: Společenský dům, Iva Zábojníková, Lázeňské náměstí 127, 763 26 Luhačovice)

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

3. PARTNER SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ 35 000 Kč bez DPH / 1 400 EUR
 • prezentace na setkání zástupců akreditovaných pracovišť ve čtvrtek 25.5.2023 ve 20.00 (10 minut)
 • pronájem výstavní plochy ve 2. podlaží – 4 m2
 • Wi-Fi
 • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V
 • 2x vystavovatelské průkazy, 2 vstupenky na Společenský večer s rautem 
 • uvedení partnera v programu konference (zaslání loga ve formátu PDF do 31.5.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • projekce dodaného reklamního spotu v délce 20 s (zaslání spotu s nastaveným časovačem ve formátu ppt., pptx., nebo mp4 do 10.5.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • umístění 2 reklamních bannerů nebo roll-up každý max. 2 mna setkání akreditovaných center

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

4. PARTNER SPOLEČENSKÉHO VEČERA 30 000 Kč bez DPH / 1 200 EUR
 • pronájem výstavní plochy – 4 m2
 • Wi-Fi
 • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V
 • 2x vystavovatelské průkazy, 2 vstupenky na Společenský večer s rautem
 • uvedení partnera v programu konference (zaslání loga ve formátu PDF do 31.3.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • projekce dodaného reklamního spotu v délce 20 s (zaslání spotu s nastaveným časovačem ve formátu ppt., pptx., nebo mp4 do 10.5.2023e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • umístění 2 reklamních bannerů nebo roll-up každý max. 2 mv předsálí v době přestávky (cofee break)

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

5. PARTNER OBČERSTVENÍ 25 000 Kč bez DPH / 1 000 EUR
 • pronájem výstavní plochy – 4 m2
 • Wi-Fi
 • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V
 • 2x vystavovatelské průkazy, 2 vstupenky na Společenský večer s rautem
 • uvedení partnera v programu konference (zaslání loga ve formátu PDF do 31.3.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • projekce dodaného reklamního spotu v délce 20 s (zaslání spotu s nastaveným časovačem ve formátu ppt., pptx., nebo mp4 do 10.5.2023, e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz)
 • umístění 2 reklamních bannerů nebo roll-up každý max. 2 mv předsálí v době přestávky (cofee break)

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 Prezentace - samostatné služby  

1.VYSTAVOVATEL

Umístění na konferenci ve 2. podlaží dle volné kapacity

20 000 Kč bez DPH vč. individuálně objednaného vybavení sektoru / 800 EUR

TATO POZICE JE OBSAZENA

 • výstavní plocha 4 m2
 • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V 
 • 2x vystavovatelské průkazy, 2 vstupenky na společenský večer s rautem (nad stanovený počet je třeba doobjednat za poplatek)  

 

2. VYSTAVOVATEL

Umístění na konferenci v 1. podlaží (tonážní omezení vybavení)

15 000 Kč bez DPH vč. individuálně objednaného vybavení sektoru / 600 EUR

  • výstavní plocha 4 m2
  • vybavení sektoru (je třeba objednat) – stůl (160 x 80 cm), 2 židle, elektrická zásuvka 220 V
  • 2x vystavovatelské průkazy, 2 vstupenky na společenský večer s rautem (nad stanovený počet je třeba doobjednat za poplatek) 

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

3. INZERCE (v programu konference)

od 3 500 Kč bez DPH / od 140 EUR
   • Vnitřní strana obálky - celá strana A5 barevně - 5 000 Kč bez DPH / 200 EUR
   • Vnitřní strana obálky - 1/2 strany A5 na šířku barevně -  2 500 Kč bez DPH / 100 EUR
   • Zadní strana obálky - celá strana A5 barevně - 7 000 Kč bez DPH / 280 EUR
   • Zadní strana obálky - 1/2 strany A5 na šířku barevně - 3 500 Kč bez DPH / 140 EUR

Požadavky na zpracování inzerce: formát PDF v objednaném rozměru, fonty převedené do křivek, barevný režim CMYK, rozlišení 300 DPI.

Dodání nejpozději do 15.4.2023 na e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

4. PROSPEKTOVÁ SLUŽBA 3 000 Kč bez DPH / 120 EUR (tiskovina/reklamní předmět či vzorek)

Vložení prospektu, reklamního předmětu nebo vzorku produktu do konferenční tašky, která bude předána účastníkům při registraci.

Dodání nejpozději do 10.5.2023 na adresu: Společenský dům, Iva Zábojníková, Lázeňské náměstí 127, 763 26 Luhačovice

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

5. REKLAMA V KONGRESOVÉM SÁLE

projekce reklamního spotu 20 s. 3 000 Kč bez DPH / 120 EUR

Projekce dodaného reklamního spotu v délce 20 s.

Zaslání spotu s nastaveným časovačem ve formátu ppt., pptx., nebo mp4 do 10.5.2023 na e-mail: zabojnikova@lazneluhacovice.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

6. UMÍSTĚNÍ ROLL-UP BANNERU MIMO VÝSTAVNÍ PLOCHU

od 3 000 Kč bez DPH / od 120 EUR

   • v hlavním kongresovém sále - 6 000 Kč bez DPH / 240 EUR
   • na chodbách kongresových prostor -  3 000 Kč bez DPH / 160 EUR

Umístění je možné dle kapacitních možností.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU