Ceník parkování

  • ceny jsou v Kč za auto / den a zahrnují DPH 
  • ceny platí pro ubytované hosty
  • celkovou cenu za parkování během pobytu získáte vynásobením uvedené částky v Kč a délkou pobytu (počtem nocí)
  • změna služeb a cen je vyhrazena 

Parkoviště

 EUR
U vjezdu do lázeňského areálu 60 2,5
U Lázeňského divadla  60 2,5

Parkoviště v ulici Solné (u městského úřadu) - krytá podzemní část (vjezd s parkovací kartou)

120 5

Parkování u lázeňských objektů

 EUR
U vily Alpská růže 60 2,5
U Vily pod lipami 60 2,5
U hotelu Riviera 60 2,5
U penzionu Taťána 60 2,5
U hotelu Morava 60 2,5
U objektu Vlasta (Bílá čtvrť) 60 2,5

Pronájem garáží

 EUR
Lázeňské garáže 120 5
Garáže v hotelu Palace 200 8

 

Od poplatku za parkování na parkovištích, parkování u lázeňských objektů i pronájem garáží jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP/P (osoby s těžkým zdravotním postižením) a jejich průvodci.

Parkování u dětské léčebny Vítkov

U dětské léčebny Vítkov, ul. Betty Smetanové (podélná stání vlevo s parkovací kartou typu E) 50 Kč

Karta E opravňuje ke stání na místech vyhrazených lokalitou a číslem, tento způsob parkování nelze rezervovat, pouze zakoupit v Informačním centru Luhainfo:

Ceny za stání v Luhačovicích