Ceník parkování

  • ceny jsou v Kč za auto / den a zahrnují DPH 
  • ceny platí pro ubytované hosty
  • celkovou cenu za parkování během pobytu získáte vynásobením uvedené částky v Kč a délkou pobytu (počtem nocí)
  • změna služeb a cen je vyhrazena 

 

Objednávky parkování pro pobyty na rok 2022 přijaté od 1.12.2021 budou potvrzené s cenami roku 2022.

Parkoviště

ceny za 1 den 

2021

Kč / EUR

2022

Kč / EUR

U vjezdu do lázeňského areálu 60 / 2,5 100 / 4
U Lázeňského divadla  60 / 2,5 100 / 4

Parkoviště v ulici Solné (u městského úřadu) - krytá podzemní část (vjezd s parkovací kartou)

120 / 5 180(2)/250(3) / 7,5(2)/10(3)

(2) - u pobytů v délce 8 nocí a více 

(3) - u pobytů v délce 1 - 7 nocí

Parkování u lázeňských objektů

ceny za 1 den 

2021

Kč / EUR

2022

Kč / EUR

U vily Alpská růže 60 / 2,5 100 / 4
U Vily pod lipami 60 / 2,5 100 / 4
U hotelu Riviera 60 / 2,5 100 / 4
U penzionu Taťána 60 / 2,5 100 / 4
U hotelu Morava 60 / 2,5 100 / 4
U objektu Vlasta (Bílá čtvrť) 60 / 2,5 100 / 4
U dětské léčebny Vítkov 65 / 2,6 100 / 4

Pronájem garáží

ceny za 1 den

2021

Kč / EUR

2022

Kč / EUR

Lázeňské garáže 120 / 5 120 / 5
Garáže v hotelu Palace 200 / 8 250 / 10

 

Od poplatku za parkování na parkovištích, parkování u lázeňských objektů i pronájem garáží jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP/P (osoby s těžkým zdravotním postižením) a jejich průvodci.

Parkovací místa města Luhačovice

Karta E opravňuje ke stání na místech vyhrazených lokalitou a číslem, tento způsob parkování nelze rezervovat, pouze zakoupit v Informačním centru Luhainfo:

Ceny za stání v Luhačovicích