4. 1. 2022

Podmínky nástupu do lázní se v novém roce nemění

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující podmínky nástupu pro pacienty a klienty s účinností od 22.11.2021 je aktuálně platné i v roce 2022.


Podmínky nástupu na pobyt s výjimkou pacientů KLP a PLP:  

Host může na pobyt nastoupit pouze v případě, že nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže splnění níže uvedených podmínek:

 • očkování proti onemocnění COVID-19 s doložením platného národního certifikátu o provedeném očkování nebo platného certifikátu o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je uveden v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo
 • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního RT-PCR nebo rychlého antigenního testu neuplynulo více než 180 dní (SMS zpráva z krajské hygienické stanice o pozitivním testu RT-PCR nebo potvrzení od lékaře)

nebo

 • negativní RT-PCR test ne starší 72 hodin, kterým se může prokázat:
 • osoba, která se ubytuje za účelem toho, že jí mají být poskytovány zdravotní služby = klient, který přijede na léčebný pobyt, tj. pobyt s účastí lékaře (Tradiční luhačovická kúra, Týden pro zdraví, Rehabilitace po covidu-19, Pobyt pro seniory, Rehabilitace páteře)
  • osoba od 12 let do dovršení 18 let věku nebo
  • osoba, která se ubytuje z důvodu pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit
  • osoba očkovaná proti onemocnění covid-19, pokud:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynulo 14 dnů nebo
   • v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka nebo
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynulo 14 dnů
   • osoba, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (tuto skutečnost je osoba povinna prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v ISIN)

Opakované prokázání splnění podmínek nástupu u pobytů delších než 7 dní:

V případě pobytu, který je delší než 7 dní je host povinen opětovně prokázat splnění výše uvedených podmínek v intervalu každých 7 dní.

Podmínky nástupu na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou (KLP a PLP):  

Pacient může na pobyt nastoupit pouze v případě, že nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže splnění níže uvedených podmínek:

 • očkování proti onemocnění COVID-19 s doložením platného národního certifikátu o provedeném očkování nebo platného certifikátu o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je uveden v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo
 • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního RT-PCR nebo rychlého antigenního testu neuplynulo více než 180 dní (SMS zpráva z krajské hygienické stanice o pozitivním testu nebo potvrzení od lékaře) nebo
 • negativní RT-PCR test ne starší 72 hodin  

Preventivní vyšetření pacientů v průběhu KLP/ PLP:

Pacient, který se při nástupu na KLP/PLP prokázal negativním RT-PCR testem, je povinen podstoupit preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru covid-19 prostřednictvím rychlých antigenních testů v intervalu každých 7 dní.  Toto nařízení se vztahuje také na pacienty, kterým v průběhu léčby uplyne lhůta 180 dní od prodělání onemocnění covid-19.

Preventivní antigenních test v intervalu každých 7 dní pacientům na KLP a PLP hradí jejich zdravotní pojišťovna. 

Prokázání podmínek hostem při nástupu na pobyt:

Aktuálně platné MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR zakazuje hostovi nastoupit na pobyt, KLP a PLP pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a nařizuje hostům splnění podmínek prokázat.

Host splnění výše uvedených podmínek prokazuje při nástupu na pobyt v recepci hotelu.

V případě, že host při nástupu splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje nám mimořádné opatření takového hosta přijmout.  

Uvedené se nevztahuje na děti mladší 12 let.