1. 4. 2021

Nadváha u dětí jako následek covidové izolace. Lázně Luhačovice kombinují léčbu s redukčním režimem.

Současná společenská situace má vážné důsledky na fyzický i psychický stav dětí.

Opomíjení dopadů covidových omezení na dětskou populaci začíná být závažným problémem.


Izolace dětí v jejich domovech, odtržení od vrstevníků, naprosté znemožnění trávení času činnostmi, na které byly zvyklé, způsobuje, že jsou vystaveny stresu. Bohužel s obrovským psychickým zatížením se často vypořádávají zvýšenou konzumací nutričně nevhodných potravin. Nedostatek pohybu, fatální rozpad denního režimu, spolu se zhoršením stravovacích návyků, vede k výraznému nárůstu nadváhy až obezity u dětské populace. Nadváha dětí je tak vedlejším účinkem covidové uzávěry.

Alarmující je pak přibývání na váze zejména u chronicky nemocných dětí, u kterých v kombinaci se stresem vede ke zhoršení původního onemocnění. Toto zhoršení se  nemusí nyní plně projevit, protože děti nejsou vystaveny obvyklému zatížení školou a dalšími povinnostmi ani infekčnímu prostředí kolektivu.

Z mého pohledu jsou těmito znepokojujícími faktory hodně ohroženi malí astmatici, na jejichž léčbu se v Lázních Luhačovice, a. s. specializujeme. Stejně tak se tento negativní trend projevuje u malých pacientů potýkajících se s nemocí zažívacího traktu (např. s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou či vředovou chorobou). Ke zhoršení může dojít i u pacientů s různými kožními onemocněními, např. s ekzémy.

Při poskytování lázeňské péče se soustředíme na komplexní přístup a vhodnou kombinaci léčby. Pacienti absolvují nejen procedury na indikaci, se kterou do lázní přijeli, ale i na přidružený zdravotní problém, jakým může být i nadváha. Proto například astmatici nebo děti s atopickém ekzémem, potýkající se s nežádoucím růstem váhy, mají souběžně nastavený redukční režim. Pravidelně docházejí na cvičení pod dohledem fyzioterapeutů a věnují se jim zkušené nutriční terapeutky.

V Lázních Luhačovice, a.s. léčíme děti od 1,5 roku věku do 18 let. Nejvíce pacientů k nám jezdí s nemocemi dýchacích cest a plic a dále pak s kožními nemocemi, nemocemi trávicího ústrojí, po onkologické léčbě, k našim indikacím patří právě i obezita.

Lázeňská léčba může dětský organismus na zvýšenou zátěž připravit. Minimálně tak, že nedojde ke zhoršení projevů nemoci, které by mohlo nastat s postupným uvolňováním opatření a návratem dětí k běžnému plně zátěžovému režimu.

 

MUDr. Jana Rydlová

vedoucí lékařka dětských léčeben Lázně Luhačovice, a. s.