27. 2. 2021

Nadále přijímáme pacienty na komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči

I po zpřísnění vládních krizových opatření, která nabývají účinnosti od 1.3.2021, není lázeňská léčebně rehabilitační péče v akciové společnosti Lázně Luhačovice omezena.

Poskytována však může být výlučně komplexní a příspěvková lázeňská péče (KLP i PLP) tzn. léčba plně nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Všechny samoplátecké pobyty jsou tímto vládním nařízením zakázány.


Samoplátecké pobyty zahájené před 1.3.2021 mohou být dokončeny. Poslední možný den nástupu je neděle 28.2.2021.

V případě potřeby budeme všem hostům vystavovat potvrzení o absolvování pobytu pro zpáteční cestu.

Pří poskytování zdravotnických, ubytovacích i stravovacích služeb je hlavním kritériem dodržování všech hygienických opatření, která jsou nastavena na nejvyšší možné úrovni.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle +420 577 682 111.

Usnesení Vlády ČR je k dispozici zde.