17. 3. 2020

Informace k pobytům v Lázních Luhačovice, a.s.

Rádi bychom vás informovali o nových opatřeních při nástupu a v průběhu pobytu v Lázních Luhačovice, a.s.

Při nástupu na léčebný pobyt prochází host vstupní zónou, kde bude požádán o změření teploty a podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a aktuálním zdravotním stavu.

V případě zjištění symptomů onemocnění COVID-19 bude neprodleně informovaný lékař. Symptomy onemocnění COVID-19 jsou: horečka, kašel, obtížné dýchání, bolest svalů a únava. Host bude následně vybaven ochrannou rouškou a odeslán na hotelový pokoj do izolace. Zamezí se tak veškerým kontaktům s okolím. 


V době léčebného pobytu musí každý host dodržovat hygienická opatření a aktuální pokyny vlády České republiky. V nejbližší době bude každý host vybaven identifikačním náramkem, který ho bude opravňovat ke vstupu do zařízení Lázní Luhačovice, a.s. Hostům se doporučuje chodit po hotelovém zařízení pouze za účelem čerpání procedur, stravování a vyřízení dalších nejnutnějších potřeb. Pohyb venku je vhodný formou individuálních procházek. 

Uvedená opatření slouží především k zajištění maximální bezpečnosti a ochraně zdraví jak našich hostů, tak i zaměstnanců. Všechny hosty prosíme o spolupráci a respektování uvedených pravidel. Společnou snahou je poskytnout lázeňskou službu i v tomto nelehkém období tak, aby splnila svůj účel.