15. 9. 2018

Část lázeňského areálu čeká dlouho připravovaná léčebná kúra

Památkám bude navrácena jejich původní ryzí podoba

Nejen nový lesk, ale především původní podobu a další možnosti využití získají některé kulturní památky v lázeňském areálu v Luhačovicích.

Jde o architektonicky zajímavé objekty, například lázeňskou galerii či halu Vincentka.

„Po skončení revitalizace budou moci lázeňští hosté a návštěvníci areálu ocenit nejen samotnou úpravu budov. K dispozici bude nově například interaktivní relaxační expozice,“ říká Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, které jsou investorem.


Celý lázeňský areál představující zhruba 20 hektarů plných zeleně a ceněných staveb je nominován na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. „Na jeho údržbu, obnovu a další rozvoj systematicky vynakládáme obrovské úsilí. Revitalizace objektů galerie, haly Vincentka a kolonády je další etapou,“ vysvětluje Eduard Bláha. V pomyslné „lázeňské kúře“, kterou budovy projdou, nejde jen o opravy, ale také o navrácení k původnímu vzhledu. Ten byl totiž postupnými zásahy do jisté míry pozměněn. 

Dominantou komplexu je pavilon Vincentky, od něhož se do jedné strany rozbíhá křídlo, v němž je dnes zázemí pro polikliniku, galerii, kavárnu či restauraci. V druhém směru pak na pavilon navazuje kolonáda. Objekt jako celek byl postaven na přelomu 40. a 50. let podle projektu architekta Oskara Poříska v duchu organického funkcionalismu. Svým zakřiveným tvarem vytváří protiváhu dalším dvěma dominantám Lázeňského náměstí postaveným v podobném duchu - Společenskému domu a Domu B. Smetany.

Velkým přínosem investice, která je možná díky evropské dotaci, je navíc další zatraktivnění nabídky aktivit v lázeňském areálu. V patře haly Vincentky vznikne interaktivní expozice o minerálních vodách v Luhačovicích, která bude zároveň sloužit k relaxaci. Další novinkou bude pítko s Vincentkou přímo v kolonádě. „Dříve zde byla voda z pramene Amandka, který již ale není využíván. Nově tam přivedeme Vincentku, takže tuto mimořádně ceněnou minerální vodu budou mít hosté a návštěvníci k dispozici i mimo provozní dobu haly,“ vysvětluje Eduard Bláha.

Přesto, že revitalizace části komplexu architekta Oskara Poříska bude obrovským přínosem pro další rozvoj ceněného areálu, znamená zároveň také dočasnou komplikaci. „Hostům garantujeme plný servis, nabídky služeb se to nedotkne. Pitná kúra bude zajištěna prostřednictvím jiných pramenů. Nicméně se musíme smířit s tím, že jde o stavbu. Přijali jsme řadu opatření, které sice zvyšují náklady, ale dopady oprav budou částečně eliminovat,“ vysvětluje Eduard Bláha. Předně jde o organizaci prací, které budou prováděny jen v pracovní dny, a to v nezvyklých hodinách - stavbaři nezačnou dříve než v 8.00 a skončí nejpozději v 17.00. Prostor kolem budov bude navíc nadstandardně zahrazen, v těch nejexponovanějších místech až čtyři metry vysokými zábranami.

Samotná revitalizace probíhá od 17. 9. 2018. První část, zahrnující především halu Vincentka, by měla být ukončena do začátku léta příštího roku, zbývající části pak o několik měsíců později. „Věříme, že vzhledem k rozloze našeho areálu plného příjemných zákoutí i dalších pozoruhodných staveb, neztratíme ani po dobu této mimořádně důležité revitalizace nic z naší atraktivity pro lázeňské hosty či návštěvníky města,“ říká Eduard Bláha s tím, že roli kolonády může dočasně suplovat kryté a mobiliářem vybavené prostranství Společenského domu.

Většinu nákladů z více než stomilionové investice kryje dotace z evropských zdrojů. „I to, že jsme s žádostí uspěli, svědčí o tom, jak moc důležité je tyto památky obnovit,“ uzavírá Eduard Bláha.