Kompletní indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt.
Určená délka léčebného pobytu pro jednotlivé indikace musí být dodržena.

K – komplexní lázeňská péče
P – příspěvková lázeňská péče
28, 21, 14 – délka léčebného pobytu

Komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hradí všechny zdravotní pojišťovny.

Číslo indikaceIndikaceLéčebný pobyt
Základní Opakovaný 
I Nemoci onkologické
I/1 Zhoubné nádory K/21 K/21, P/21, 14
II Nemoci oběhového ústrojí
II/1  Symptomatická ischemická choroba srdeční P/21 P/21, 14
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně K/28, P/21 P/21, 14
II/4  Onemocnění tepen končetin  K/21, P/21 K/21,P/21, 14
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách K/21, P/21 P/21, 14
III Nemoci trávícího ústrojí    
III/1 Chronické / recidivující onemocnění žaludku a střev  P/21 P/21, 14
III/2 Stavy po operaci žaludku a střev  K/21, P/21 P/21, 14
III/3 Crohnova nemoc, Colitis ulceroza  K/21, P/21  K/21, P/21, 14 
III/4 Onemocnění žlučníku a žlučového traktu  P/21 P/21, 14
III/5 Stavy po operacích žlučníku a žlučového traktu K/21, P/21  P/21, 14
III/8 Stavy po akutní pankreatitis   K/21, P/21 P/21, 14
IV  Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí     
IV Diabetes mellitus  K/21, P/21  P/21, 14
V Nemoci dýchacího ústrojí    
V/1  Stavy po operaci horních a dolních cest dýchacích K/28, P/21  -
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek K/21 P/21, 14
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic  K/21
V/4 Bronchiektazie, záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty  K/21 K/21
V/5 Astma bronchiale  K/28, P/21  K/28, P/21, 14 
V/6 Intersticiální plicní fibrózy   K/28, P/21  K/21, P/21, 14
V/7 Následky toxických účinků na horní a dolní cesty dýchací  K/28 K/21
VI Nemoci nervové   
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy K/28, P/21 K/28, P/21, 14
VI/3  Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem K/21 P/21, 14
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy  K/21 K/21, P/21, 14
VI/11 Parkinsonova nemoc  K/21  K/21
VII Nemoci pohybového ústrojí     
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia   K/28, P/21 K/28, P/21, 14
VII/2 Bechtěrevova nemoc  K/28, P/21 K/28, P/21, 14
VII/3  Psoriatická, enteropatická artitis, Reiterův syndrom  K/28, P/21 K/28, P/21, 14
VII/4  Mimokloubní revmatismus  K/28 K/28, P/21, 14
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi   K/21, P/21 K/21
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů  K/21, P/21 K/21, P/21, 14
VII/7 Koxartroza, gonartroza  K/21, P/21 K/21, P/21, 14
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie  K/21 K/21, P/21, 14
VII/9  Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu  K/21, P/21 P/21, 14
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady K/28  -
VII/11 Stavy po úrazech a po ortopedických operacích  K/28 K/28, P/21, 14