Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé v Lázních Luhačovice, a.s.

K – komplexní lázeňská péče
P – příspěvková lázeňská péče
28, 21, 14 – délka léčebného pobytu
Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt.
Určená délka léčebného pobytu pro jednotlivé indikace musí být dodržena.

Číslo indikaceIndikaceLéčebný pobytLéčebný pobyt hradí 
Základní Opakovaný 
I Nemoci onkologické
I/1 Zhoubné nádory K/21 K/21, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
II Nemoci oběhového ústrojí
II/1  Symptomatická ischemická choroba srdeční P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně K/28, P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
II/4  Onemocnění tepen končetin  K/21, P/21 K/21,P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách K/21, P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
III Nemoci trávícího ústrojí    
III/1 Chronické / recidivující onemocnění žaludku a střev  P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
III/2 Stavy po operaci žaludku a střev  K/21, P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
III/3 Crohnova nemoc, Colitis ulceroza  K/21, P/21  K/21, P/21, 14  všechny zdravotní pojišťovny ČR 
III/4 Onemocnění žlučníku a žlučového traktu  P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
III/5 Stavy po operacích žlučníku a žlučového traktu K/21, P/21  P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
III/8 Stavy po akutní pankreatitis   K/21, P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
IV  Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí     
IV Diabetes mellitus  K/21, P/21  P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
V Nemoci dýchacího ústrojí    
V/1  Stavy po operaci horních a dolních cest dýchacích K/28, P/21  - všechny zdravotní pojišťovny ČR
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek K/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic  K/21 všechny zdravotní pojišťovny ČR
V/4 Bronchiektazie, záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty  K/21 K/21 všechny zdravotní pojišťovny ČR
V/5 Astma bronchiale  K/28, P/21  K/28, P/21, 14  všechny zdravotní pojišťovny ČR
V/6 Intersticiální plicní fibrózy   K/28, P/21  K/21, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
V/7 Následky toxických účinků na horní a dolní cesty dýchací  K/28 K/21 všechny zdravotní pojišťovny ČR
VI Nemoci nervové   
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy K/28, P/21 K/28, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VI/3  Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem K/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy  K/21 K/21, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VI/11 Parkinsonova nemoc  K/21  K/21 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII Nemoci pohybového ústrojí     
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia   K/28, P/21 K/28, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/2 Bechtěrevova nemoc  K/28, P/21 K/28, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/3  Psoriatická, enteropatická artitis, Reiterův syndrom  K/28, P/21 K/28, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/4  Mimokloubní revmatismus  K/28 K/28, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi   K/21, P/21 K/21 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů  K/21, P/21 K/21, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
VII/7 Koxartroza, gonartroza  K/21, P/21 K/21, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie  K/21 K/21, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207)
VII/9  Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu  K/21, P/21 P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR
VII/10 Stavy po ortopedických operacích  K/28  - všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207) a ZP Škoda (209)
VII/11 Stavy po úrazech a po ortopedických operacích  K/28 K/28, P/21, 14 všechny zdravotní pojišťovny ČR s vyjímkou OZP (207) a ZP Škoda (209)