Odborné sjezdy

Akce:XXIX. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Termín: 6.6. - 8.6.2024
Téma:

Varia rehabilitace

Pořadatel:  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání:  Luhačovice, Městský dům kultury Elektra - kongresový sál
Kontakt:

www.srfm.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACEPřihláška k  PASIVNÍ účasti

NABÍDKA PARTNERSTVÍ A PREZENTACE 

 

Akce:XXIX. Luhačovické pediatrické dny
Termín: 4. - 5.10.2024
Téma: Imunologie pro dětské lékaře, varia
Pořadatel:  Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta MU Brno, ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s.
Místo konání: 

Luhačovice, Společenský dům - kongresový sál

Program:

 

Kontakt:

MUDr. Jana Rydlová, e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577682414

 

ZÁKLADNÍ INFORMACEPŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTINABÍDKA PARTNERSTVÍ