28. 1. 2021

Vouchery na čtyřtisícový státní příspěvek v roce 2021 nebudou přijímány

V letošním roce vouchery na státní příspěvek 4 000 Kč, které by bylo možné použít na částečnou úhradu pobytů v Lázních Luhačovice, a.s., nebudou přijímány.

O pobyty s možností využití státního příspěvku byl loni velký zájem. Stále však platí, že došlo k převýšení finančního limitu daného státem pro naši společnost.