12. 5. 2020

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se překládá na rok 2021

Letošní ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se neuskuteční. Vzhledem k nesnadné situaci spojené s probíhající pandemií koronaviru, jejíž další vývoj je stále nepředvídatelný a v návaznosti na řadu usnesení a doporučení vlády České republiky, se správní rada obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice po dlouhém zvažování rozhodla letošní 29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice přeložit na rok 2021. Původní termín konání byl naplánovaný na týden od 13. do 18. 7. 2020.


Nový termín 29. ročníku festivalu je stanovený na týden od 12. do 17. července 2021. Snahou pořadatele je zachovat při realizaci festivalu v roce 2021 stejný program a dramaturgii včetně účasti českých i slovenských interpretů, kteří byli na 29. ročník pozváni. Bližší informace k Festivalu Janáček a Luhačovice v roce 2021 budou k dispozici od října 2020 na webových stránkách www.janacekluhacovice.cz.

V červencovém týdnu od 13. do 18.7.2020, kdy se měl konat letošní festival, zamýšlí pořadatel festivalu uskutečnit odpolední nebo večerní open air koncert na Lázeňském náměstí, který by připomněl osobnost Leoše Janáčka společně s tradicí festivalu a lázeňským hostům avizoval jeho přeložení na rok 2021.