Rekonstrukce lázeňské kolonády a haly Vincentka

Lázeňská kolonáda

Luhačovická kolonáda byla 27. listopadu 2019 opět slavnostně otevřena pro veřejnostLázeňskou kolonádu v Luhačovicích ročně navštíví na jeden milion lidí. Funkcionalistická stavba významného českého architekta Oskara Pořísky sestává ze tří objektů – Velké kolonády, haly Vincentka a Malé kolonády.

Kolonáda oplývá řadou architektonických a urbanistických prvků a zachovala si i původní materiály. Byla prohlášena za kulturní památku České republiky. S dalšími historickými budovami tvoří kolonáda výjimečný prostor lázeňského areálu, jenž byl nominován na zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Stavba kolonády probíhala v období 1947 - 1951. Prosklené kolonádní plochy, otevřená atria a střešní světlíky symbolizovaly vzdušnost a propojení s přírodou. Během času hala Vincentka i přilehlé prostory některé z těchto originálních prvků ztratily. V průběhu let se měnily původní subtilní profily, zakryl se světlík u pramene Amandka a v atriích se rozrostla bujná vegetace. Díky realizaci projektu se podařilo původní prvky a mnoho dalšího obnovit.

Kolonáda v novém    

Více než roční revitalizace lázeňské kolonády byla jedinečnou příležitostí uvést kulturní památku v havarijním stavu do původní podoby a rozšířit možnosti jejího využití zpřístupněním nových, dosud uzavřených míst. Tento záměr se zdařil díky renovaci původních a pečlivým replikám originálních prvků. Prostory se vyčistily a znovu natřely tak, aby respektovaly původní barevnost objektu.

 

Repliky byly velmi nákladné a připouštěly se pouze výjimečně. Kompletně zrenovována byla železobetonová konstrukce podlahy s novou replikou mozaikové dlažby. Kompletní rekonstrukcí prošlo i osvětlení. Do stropních podhledů a čelní římsy celé kolonády se umístily repliky nedochovaných svítidel. Novinkou, která vychází z původního architektonického záměru, je osvětlení na sloupech u bývalého pramene Amandka.

Hala Vincentka po rekonstrukci

Hala uprostřed kolonády v sobě ukrývá nejvzácnější bohatství Luhačovic – pramen léčivé minerální vody Vincentka.

Architektonicky hodnotná hala působí po rekonstrukci světleji, je vzdušná a barevně sladěná jako před sedmdesáti lety, kdy byla postavena. Je tradičním místem, kde se pořádají kulturní a společenské akce.

Působivá je funkcionalistická majestátnost a architektonická čistota haly. Na jejích ochozech si lze prohlédnout zajímavou expozici o historii luhačovického lázeňství, původu zdejších léčivých pramenů i proměnách této impozantní stavby.

Nezapomeňte navštívit      
 • interaktivní relaxační expozici o vzniku a významu luhačovických minerálních vod v hale Vincentka
 • atrium s fontánou u umělecké galerie 
 • nově zpřístupněná a zrekonstruovaná atria venkovních zahrádek
 • původní studnu pramene Vincentka v atriu na kolonádě 
 • pítko a fontánu Vincentky v místě bývalého pramene Amandka (přístup k Vincentce i mimo provozní dobu haly)
 • obnovený světlík nad ústředním motivem mozaiky
 • naše nové Informační centrum 

K Informačnímu centru postupně přibývají zajímavé obchůdky i moderní gastronomické provozy s venkovními zahrádkami a lehkým občerstvením, díky kterým celý prostor ožil. V základech kolonády - pod ústřední mozaikou - je uložena časová schránka. Nerezová kapsle obsahuje dopis dalším generacím, Vincentku i slivovici, lázeňský pohárek Labuť, jídelní lístek Francouzské restaurace a fotografii vedení lázní.

Rekonstrukce v číslech

Kolonáda (délka 126 m, šířka 9,8 m, výška 4,2 m)

 • 1 560 betonových desek
 • 1 520 m2 střešní krytiny
 • 1 270 m2 mozaikové dlažby
 • 60 m2 nového proskleného stropu
 • 22 stropních světel
 • 2 nově zpřístupněná atria
 • 1 nově vybudované pítko Vincentky

 

Hala Vincentka (délka 26 m, šířka 15 m, výška 8 m)

 • 530 betonových desek
 • 390 m2 nové mozaikové dlažby
 • 100 m2 nových oken na průčelí
 • 14 restaurovaných sloupů
 • 12 restaurovaných vitrážových oken
 • 12 nově instalovaných light-boxů v expozici
Financování projektu 

Správcem kolonády je společnost Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s., do jejíž činnosti spadá správa a údržba celého lázeňského areálu včetně ochrany kulturního dědictví. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s. se stala investorem celého projektu a získala pro něj prostředky ze dvou zdrojů – z fondu Evropské unie a z darů společnosti Lázně Luhačovice a.s., která bezplatně poskytla personální i organizační podporu a financovala související projekty obchůdky, studnu a některé stavební práce.

 

Celkové náklady:            115 633 810,44 Kč 

Z fondu EU:                       98 411 880,44 Kč (95 % ze způsobilých výdajů projektu)

Od dárce:                          17 221 930 Kč 

Poskytovatelé financí:   Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program (IROP),                                                                Lázně Luhačovice a.s.

Zhotovitel stavby:           3V & H, s.r.o. Uherský Brod

Projektant stavby:          S-projekt plus, a.s.

Památková péče:           Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž a Odbor životního prostředí – památková péče,                                                  MěÚ Luhačovice