27. 10. 2017

Poslední apel Svazu léčebných lázní ČR

Požadavek lázní na spravedlivé rozdělení úhrad zůstal nevyslyšen. Ministerstvo zdravotnictví v rukou ředitele největší nemocnice dál protěžuje nemocnice, prohlubuje neospravedlnitelné rozdíly v úhradách zdravotní péče a definitivně tak rezignuje na spravedlivý systém DRG. Rozdílnou úhradu za péči o stejného pacienta se stejnou diagnózou už totiž nedostávají jen nemocnice. I uvnitř skupiny následné lůžkové péče dochází k další diskriminaci. Odborným léčebným ústavům úhrada na den vzroste o dalších 7 % a už tak vyšší cena se ještě víc vzdálí ceně, za kterou o stejného pacienta pečují lázně pro dospělé. 


Zdravotníci naivně uvěřili prohlášení vlády o růstu jejich příjmů o 10 % a nenapadlo je, že opatření bude selektivní.  Je jednoznačné, že si touto vyhláškou ministerstvo posílá malou domů, aby usnadnilo život svému a krajskému zdravotnictví, ale na soukromé provozovatele dělá dlouhý nos. Vzkazuje jim, potřebujeme vaše zaměstnance, pomozte si sami. Není to ale v rozporu s politikou končící vlády, která nezřízenou preferencí státních zaměstnanců a přebujelého aparátu úředníků vysílá stejný vzkaz celé soukromé sféře.  

Jsme přesvědčení, že tento krok státu povede k dalšímu zhoršení dostupnosti lázeňské péče.  Pokud nemá lázeňská léčebně rehabilitační péče skončit úhradou z kapsy pacienta, je jedinou šancí revize úhradové vyhlášky novou vládou vzešlou z voleb. Nedojde-li ke změně vyhlášky, situaci by mohl pomoci postoj zdravotních pojišťoven. Stále jsou to totiž ony, kdo má zajistit péči svým pojištěncům a pokud je překážkou cena, tak by měly nabídnou takovou, za kterou je reálné péči zajistit i v době raketového růstu mezd.