15. 9. 2017

Jste v lázních a chcete jít k volbám?

Ve dnech 20 a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V případě, že se budete v těchto dnech nacházet v našem lázeňském zařízení a chcete se voleb zúčastnit, vyřiďte si prosím na obecním úřadě v místě trvalého bydliště voličský průkaz.

Požádat o něj můžete osobně nejpozději do 18. října 2017 do 16.00 hod. nebo písemně, kdy žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději do 7 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 13. října 2017. Pro písemnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče, podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky.

Kompletní informace viz http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017.aspx

O umístění volební místnosti budete informování po Vašem příjezdu.