Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní vztah mezi společností Lázně Luhačovice, a.s. a klientem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které klient obdrží s potvrzením objednávky pobytu.

 

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od uzavřené smlouvy. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen "storno") musí být provedeno e-mailovou nebo písemnou formou a prokazatelně doručeno lázním.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - FORMULÁŘ