21. 4. 2017

Rekonstrukce zpevněných ploch v lázeňském areálu pokračuje

Již od března probíhá další etapa revitalizace lázeňského areálu rekonstrukcí zpevněných ploch v jihozápadní části lázeňského areálu.


Od 24.4.2017 budou zahájeny práce také přímo v centru lázeňského areálu, a to přímo před Lázeňskou poliklinikou. Stavební práce na novém povrchu cesty budou probíhat do 15.6.2017. Pro pěší i vozidla bude tento úsek i nadále přístupný ovšem kvůli rekonstrukci značně omezen. Pro chodce je vhodnější využít druhý břeh potoka. Přístup k Lázeňské poliklinice, restauraci či cukrárně zůstane zachován.

Dne 25.4.2017 budou probíhat opravy asfaltových ploch také u Společenského domu a hotelu Jestřabí, které byly dotčeny pracemi na modernizaci energetického hospodářství.

Za případné komplikace se všem hostům a návštěvníkům lázní omlouváme.