13. 3. 2017

Rekonstrukce zpevněných ploch v lázeňském areálu

Akciová společnost Lázně Luhačovice se rozhodla pokračovat v revitalizaci lázeňského parku. V roce 2014 proběhla proměna lázeňského parku, která se týkala výsadby stromů, keřů či kvetoucích záhonů. Nyní se zahajuje projekt rekonstrukce zpevněných ploch v jihozápadní části lázeňského areálu, jehož předmětem nyní bude rekonstrukce komunikace od hotelu Jurkovičův dům po Café Najáda (bývalá lékárna U Najády), tj. prodloužení nově zrekonstruované pěší zóny ulice Dr. Veselého až k hotelu Jurkovičův dům. Modernizace bude probíhat v termínu od 14.3.2017 do 15.6.2017, proto bude zmíněná komunikace podél levého břehu potoka u hotelu Jurkovičův dům pro pěší i vozidla uzavřena. Od 15.5.2017 do 15.6.2017 bude probíhat obnova ostatních asfaltových ploch mezi Inhalatoriem a Jurkovičovým domem.


Vzhledem k této rekonstrukci i nadále zůstává v platnosti náhradní trasa příjezdu k hotelu Jurkovičův dům, vile Alpská růže a Vile pod lipami.

Příjezd k hotelu Jurkovičův dům pro vozidla zůstává podle směrových ukazatelů v centru města zachován tj. přijíždí se od kulturního domu Elektra po ulici Nábřeží podél potoka až k vile U Najády a nyní po vyznačené objížďce doprava po ulici Dr.Veselého k vile Slávia, dále ostře doleva a cestou pod Lázeňským divadlem k hotelu Jurkovičův dům.

Příjezd k vilám Alpská růže a Vila pod lipami je ulicí Pod Kamennou (pod hotelem Miramare) a chodníkem vedle tenisových kurtů.

Pro pěší, kteří se chtějí dostat na Lázeňské náměstí, zůstává průchodný asfaltový chodník podél řeky na straně tenisových kurtů a poté kolem Společenského domu nebo lze využít ulici Dr. Palka Blaha (pod Lázeňským divadlem).
Zároveň probíhá modernizace energetického hospodářství Lázní Luhačovice, a.s., která započala v srpnu 2016 a už jde do konečné fáze. Výkopové práce a položení horkovodu bylo již ukončeno, výkopy zasypány. Nyní probíhají dokončovací práce. Do konce dubna budou povrchy dotčené touto modernizací navráceny do původní podoby. Od května bude zprůchodněna celá severovýchodní část, tj. průchod k přehradě od Lázeňské polikliniky ke Slunečním lázním.

Za případné komplikace se všem hostům a návštěvníkům lázní omlouváme.