Kvalita ovzduší v Luhačovicích

V květnu 2018 proběhlo v areálu Lázní Luhačovice, a. s. měření vybraných parametrů kvality volného ovzduší. Měření byla prováděna současně před budovou Inhalatoria a u dětské léčebny Miramonti. Zjišťovány byly koncentrace oxidů dusíku, oxidu siřičitého, přízemního ozónu a polétavého prachu. Naměřené hodnoty byly následně porovnány s limity uvedenými v Zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění.

Měřením bylo potvrzeno, že nedošlo k překročení zákonného limitu u žádné ze sledovaných škodlivin.

Měření kvality ovzduší prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - Centrum hygienických laboratoří, Oddělení ovzduší, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.