Vzdělávání zaměstnanců

Projekt „Vzdělávání Lázně Luhačovice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004597

Doba realizace projektu: 15.3.2017 – 14.3.2019

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
Příjemcem je společnost Lázně Luhačovice, a.s. spolu s partnery s finančním příspěvkem, kterými jsou ZLÍNEXPO, s.r.o., DAT ekon Zlín, s.r.o. a CMC service, s.r.o.
Cílovou skupinu tvoří celkem 22 našich zaměstnanců, z toho 7 účastníků nad 54 let.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu de minimis“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Cílem projektu je rozšíření a prohloubení odborné způsobilosti obsluhy restaurace****.
Cílovou skupinu tvoří 2 z našich zaměstnanců.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Kurz Sommeliér

Projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% spolufinancován z vlastních zdrojů společnosti.