Tipy naší cestovní agentury Luhanka Slovácko

Slovácká Jízda králů a verbuňk

Slovácké obce žijí tradičními slavnostmi a hody. Lidé se během nich oblékají do svátečních lidových krojů a věnují se tradičním slováckým zábavám. Jednou z nich je slovácký mužský skočný tanec „verbuňk" a slovácká Jízda králů. Obě tradiční činnosti jsou zapsány na seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Hlavními účastníky jízdy jsou král a jeho družina. Na opentlených koních v doprovodu krojovaného průvodu objíždějí celou vesnici a vyvolávají prastaré verše, kterými oslavují krále a žádají lid, aby ho obdaroval. Králem je 10 až 12letý chlapec (panic) oblečený ve starodávném ženském kroji. Jede na bílém koni a v ústech drží bílou růži jako symbol nevinnosti, vznešenosti a mlčenlivosti.

Uherské Hradiště (30 km) – centrum Slovácka

Uherské Hradiště je srdcem slovácké oblasti. Královské město nabízí řadu turistických zajímavostí – komplex Jezuitských staveb, kostel Františka Xaverského, barokní lékárnu U Zlaté koruny, šikmou věž Staré radnice, Mariánský morový sloup, barokní kašny a další památky.

Hostětín (19 km)

Obec Hostětín najdete ve Zlínském kraji na úpatí Bílých Karpat, v údolí potoka Kolelač. Obec proslula šetrným využíváním místních zdrojů a ekologických technologií. Realizované projekty, jakými jsou výtopna na dřevní stěpku, kořenová čistírna odpadních vod či nízkoenergetický dům Veronica, si lze prohlédnout na naučné stezce „Po zelené Hostětínem".

V obci se každý rok pořádají tradiční Jablečné slavnosti. Svátky úzce souvisí s Hostětínskou moštárnou a historickou sušírnou ovoce, významnými stavbami obce. Během slavností se otevírá jarmark místních produktů a řemesel. Návštěvníci mohou ochutnat jablečný mošt a jablečné moučníky a navštívit výstavu krajového ovoce či místní ekologické projekty.

Uherský Ostroh (36 km) – skrytá perla Slovácka

Uherský Ostroh je malebné a poklidné městečko jižní části Zlínského kraje. 
Dominantou městečka je středověký hrad přestavěný na zámek v 16. století. Renesanční stavba nabízí návštěvníkům tři prohlídkové trasy – zámeckou galerii, zámeckou věž s výstavou historických hraček a kočárků (historická prohlídka) a podzemí s unikátní interaktivní expozicí (fantasy prohlídka).

Modrá (40 km)

Obec Modrá leží 2 km od Velehradu a její návštěvu lze spojit s výletem na slavné poutní místo. Obec láká turisty na expozici Živá voda a historický Archeoskanzen.

Archeoskanzen Modrá – historie jako na dlani

Archeologický skanzen v Modré představuje slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Návštěvníci se seznámí s každodenním životem skanzenu, tavením kovů, výrobou keramiky a zemědělských produktů i nepřestávajícím archeologickým výzkumem. Skanzen pravidelně připravuje naučná představení a různé programy.

Expozice Živé vody – největší expozice sladkovodních ekosystémů

V expozici Živá voda poznáte vodní i rostlinný život řeky Moravy. Návštěvníci mohou sledovat život pod vodní hladinou přes prosklenou stěnu. V nejdelším evropském proskleném tunelu ve volné přírodě mají možnost pozorovat různé sladkovodní ryby.

Baťův kanál  (42 km) – plavba slováckým krajem

Baťův plavební kanál sloužil k dopravě hnědého uhlí z Hodonína do otrokovické elektrárny. Část kanálu vede korytem řeky Moravy, zbytek byl vybudován uměle. Dnes se po 52 km dlouhém kanálu pořádají vyhlídkové plavby.

Trasa nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou. Výletní lodě jsou přizpůsobeny pro přepravu jízdních kol a Baťův kanál je lemován páteřní cyklostezkou. Povrch cyklostezky je převážně asfaltový a navazují na ni další moravské stezky a trasy včetně vinařských.

Velehrad (43 km) – duchovní bohatství

Velehrad s bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie je nejvýznamnějším poutním místem na Moravě. Váží se k němu jména slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 1990 Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Nádherně zdobené interiéry a vzácné varhany z 18. století činí z velehradské baziliky turisticky poutavé místo.

Zámek Buchlovice(45 km) – barokní klenot mezi šlechtickými sídly

Barokní zámek Buchlovice patří k významným šlechtickým sídlům Evropy. Zámek proslavily rozsáhlé umělecké sbírky i jeho role v dějinách habsburské monarchie.

Význam zámku stoupl kolem roku 1900 za vlády hraběte Leopolda Berchtolda. Zámek přestavěl na reprezentativní sídlo, ve kterém vlivní evropští politikové rozhodovali o osudech kontinentu. Z počátku 20. století pochází současná podoba zámku i luxusně zařízené interiéry. Zámek obklopuje anglický park s mnoha vzácnými dřevinami. Od září do června zde probíhá výstava fuchsií.

Hrad Buchlov (48 km) – pro milovníky historie

Buchlov patří k nejstarším hradům v České republice. Byl postaven v první polovině 13. století. Původní architektonické prvky hradu zůstaly zachovány dodnes. Hradní pevnost nebyla nikdy dobyta a později ji majitelé přestavěli na renesanční panské sídlo.
Hrad Buchlov je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka. Spolu s kaplí svaté Barbory tvoří oddechové a kulturní srdce oblasti.

Strážnice (50 km) – skanzen s lidovou architekturou

Skazen Strážnice představuje na 60 zajímavých staveb v krásném a klidném prostředí. Poznejte lidovou architekturu 18. – 20. století, původní stavební postupy, lidová řemesla, tradiční zemědělství a chov zvířat, historii a vývoj vinohradnictví, původní odrůdy plodin a jiné zajímavosti. V průběhu roku skanzen pořádá různé doprovodné akce.

Lednice (97 km) – Lednicko-valtický areál

Lednice je jedním z nejkrásnějších zámků Evropy. Pyšní se bohatou sbírkou zbraní, loveckých trofejí a porcelánu. Výjimečný a turisticky atraktivní je i přilehlý anglický park a francouzská zahrada s minaretem. Celý komplex je součástí lednicko-valtického areálu, který je zapsán na seznamu UNESCO.