Informace k pobytům v dětských léčebnách

Ubytování

Pokoj vybrané kategorie přiděluje klientům výhradně oddělení prodeje.
Pokud máte zájem o konkrétní pokoj (číslo pokoje), můžete si jej zarezervovat za poplatek.

Pobyt TermínPoplatek Kč vč. DPH

komplexní lázeňská péče,

pobyty pro samoplátce

celoročně

za pokoj

ve všech ubytovacích zařízeních

1000

Pokud je v daném ubytovacím zařízení pouze jeden pokoj daného typu a kategorie (např. apartmá, studio), poplatek za rezervaci se na něj nevztahuje.

Poplatek za rezervaci konkrétního pokoje je nevratný.
Splatnost poplatku za rezervaci konkrétního pokoje je 14 dnů od data potvrzení termínu komplexní lázeňské péče. Nebude-li úhrada provedena v daném termínu, lázně rezervaci konkrétního pokoje automaticky zruší.
V případě, že to naše kapacitní možnosti dovolí, v dětských léčebnách poskytujeme ubytování sourozencům a návštěvám dětí na léčebných pobytech.
Dětem je povoleno ubytování v dětských léčebnách od 1, 5 roku.
Pro děti do 2,5 let si můžete objednat také postýlku za poplatek 200 Kč/noc včetně lůžkovin.
S ohledem na léčené indikace není v dětských léčebnách povolen pobyt se psy a jinými zvířaty. V dětských léčebnách a penzionech je zakázáno kouřit.

Stravování

Stravovací služby poskytujeme v dětských léčebnách rozsahu plné penze (snídaně, oběd, večeře) ve variantě standardní stravy. Snídaně, obědy a večeře jsou servírované.

Dietní stravování

Dietní stravování poskytujeme dětem na komplexním léčebném pobytu. Konkrétní typ dietoterapie navrhuje a předepisuje lázeňský lékař a na jeho podkladě ji upřesňuje nutriční terapeutka.
V našich lázních připravujeme následující diety: šetřící, šetřící s omezením tuků, nízkocholesterolová, redukční a diabetická.
Speciální strava, která není součástí lázeňského dietního systému, může být dítěti/dospělé osobě poskytnuta pouze po předchozí dohodě s nutriční terapeutkou dětské léčebny. Na některé varianty speciální stravy se připlácí. Vegetariánskou stravu připravujeme v rámci stravy standard bez příplatku.
Požadavek na dietu/speciální stravu je třeba uvést v objednávce pobytu. Váš požadavek předáme nutriční terapeutce dětské léčebny, která Vás bude kontaktovat. Příplatek za speciální stravu hradíte na místě.
Dětem poskytujeme stravování pouze v rozsahu plné penze. U dospělých osob může být u krátkodobých návštěv provedena úprava rozsahu stravování v závislosti na aktuální kapacitě jídelny v příslušné dětské léčebně.

Ceník stravování - dospělé osoby či děti starší 12 let

  • ceny jsou v Kč za osobu a plnou penzi a zahrnují DPH
StravaDětská léčebna /vila/ penzioncena / 1 den
Standard Miramonti, Vítkov, Rodina, Vlastimila

390 Kč

Ceník stravování - dětská strava pro děti od 3 do 12 let 

  • ceny jsou v Kč za osobu a plnou penzi a zahrnují DPH
StravaDětská léčebna /vila/ penzioncena / 1 den
Standard Miramonti, Vítkov, Rodina, Vlastimila 195 Kč

Ceník stravování - dětská strava pro děti od 1,5 do 3 let 

  • ceny jsou v Kč za osobu a plnou penzi a zahrnují DPH
StravaDětská léčebna /vila/ penzioncena / 1 den
Standard Miramonti, Vítkov, Rodina, Vlastimila 105 Kč

 

pozn.: změna služeb a cen je vyhrazena

Komplexní léčebný pobyt v dětských léčebnách

V objednávce pobytu je třeba uvést onemocnění dítěte. Doporučujeme doložit lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře dítěte.
Děti na procedury dochází v doprovodu dospělého a dospělý s nimi během procedury zůstává.
Osoba, která dítě do lázní doprovází, je za nezletilé dítě zodpovědná po celou dobu komplexního léčebného pobytu, a to bez ohledu na věk dítěte.
Z těchto důvodů nemůže doprovod dítěte čerpat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, ambulantní rehabilitaci hrazenou zdravotní pojišťovnou na poukaz FT a ani lázeňské procedury za přímou úhradu.
Léčebný program komplexního léčebného pobytu pro děti stanovuje lázeňský lékař na základě vstupního vyšetření a aktuálního zdravotního stavu dítěte.
V dětské léčebně je zajištěna nepřetržitá služba lékaře (pediatra) a zdravotní sestry.

Lázeňské procedury poskytované dětem

Minimální věk dítěte pro poskytování lázeňských procedur je 1,5 roku.
Děti mladší 15 let navíc postupují proceduru vždy v přítomnosti dospělé osoby, která dítě po celou dobu pobytu doprovází.
Procedury pro dítě si můžete objednat na místě dle kapacitních možností balneoprovozů dětských léčeben. Všechny procedury poskytované v dětských léčebnách jsou podmíněny předpisem lékaře.

Ceník procedur poskytovaných dětem 

Akutní lékařské ošetření

Hotelové ubytování a pobyt pro doprovod nezahrnují možnost individuální konzultace s lázeňským lékařem v případě, že se zdravotní stav dítěte/dospělého klienta během pobytu zhorší. Klient si akutní ošetření lázeňským lékařem musí uhradit na místě z vlastních prostředků.

Možnost akutního ošetření lékařem v průběhu pobytu - děti:

1. Je možné navštívit lázeňského lékaře (pediatra). Za toto ošetření hradíte jednorázový poplatek 660 Kč plus cena vydaných léků a použitého zdravotnického materiálu. V dětské léčebně je 24hodinová služba lékaře (pediatra) a zdravotní sestry.
2. Akutní ošetření hrazené ze zdravotního pojištění nabízí dětský lékař na zdravotním středisku v Luhačovicích ve všední dny během své standardní ordinační doby.

Možnost akutního ošetření lékařem v průběhu pobytu - dospělí:

3. V době od 7 - 15 hodin je možné navštívit lázeňské lékaře. Za toto ošetření hradíte jednorázový poplatek 660 Kč plus cena vydaných léků a použitého zdravotnického materiálu.
4. Akutní ošetření hrazené ze zdravotního pojištění nabízí praktický lékař v hotelu Palace ve všední dny během své standardní ordinační doby.
5. O víkendech a svátcích ordinuje lékař v hotelu Palace v tyto hodiny:
sobota/státní svátek mimo neděli 7.00 hod. – 15.00 hod.
neděle/státní svátek v neděli 12.00hod. – 20.00 hod.

Mimo ordinační hodiny lázeňských lékařů můžete kontaktovat naše zdravotní sestry v ošetřovnách s nepřetržitou službou v hotelech Palace (ošetřovna 577 681 130, recepce 577 681 111) a Morava (ošetřovna 577 671 830, recepce 577 681 811).
Bližší informace obdržíte v dětské léčebně.

Cena a úhrada pobytu

Ceny pobytů jsou uvedeny v Kč včetně DPH a zahrnují služby popsané u jednotlivých pobytů. Bude-li pobyt probíhat v období dvou sezón, rozpočítá se cena pobytu dle jednotlivých sezón. V cenách pobytu není zahrnuto žádné pojištění.
Ceny služeb neuvedených na našich internetových stránkách Vám sdělí na vyžádání oddělení prodeje nebo recepce hotelu. O cenách se prosím informujte ještě před podáním objednávky.
Změna služeb a cen uvedených v nabídce je vyhrazena.
Úhrada pobytu se provádí v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami Lázní Luhačovice, a.s.
Úhradu pobytu je možno provést:
1. bankovním převodem
2. poštovní poukázkou
3. platbou v hotovosti
4. platební kartou
Přijímáme platební karty MasterCard, VISA, JCB, DINERS CLUB INTERNATIONAL, EUROCARD, American Express.

platba kartou

Na pobyt můžete využít finanční příspěvek od zaměstnavatele, dárkový poukaz nebo poukázky:

Sodexo Sphere card Edenred Benefit Plus Benefity Cheque

Důležité upozornění

Nezapomeňte prosím uvést všechny údaje potřebné pro správné vystavení účtu/fakturaci již při podání objednávky pobytu! Za změnu způsobu úhrady v již potvrzené objednávce pobytu hradí klient jednorázový manipulační poplatek ve výši 100 Kč.

POPLATEK Z POBYTU

Od 1. 1. 2020 se nově zavádí místo lázeňského poplatku. Ceny pobytů nezahrnují poplatek z pobytu. Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte poplatek z pobytu dle obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
Výše poplatku činí za osobu a každý započatý den pobytu 30 Kč. Poplatek se neplatí za den příjezdu do lázní.

Od poplatku z pobytu je osvobozena:

a) nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,

b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

c) osoba mladší 18 let,

d) pacient na komplexní lázeňské péči.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města Luhačovice v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Na všechny ostatní osoby starší 18 let (včetně pacientů na příspěvkové lázeňské péči) se poplatek za pobyt vztahuje.

DOPRAVA DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A PENZIONŮ

Pokud do Luhačovic přijíždíte autobusem nebo vlakem, můžete k přepravě do našeho hotelu či penzionu, kde budete ubytováni využít dopravu vozidlem lázní.
Vozidlo staví na autobusovém i vlakovém nádraží a jeho jízdní řád je následující:

Označení vozidla

Lázně luhačovice, a.s.

Stanoviště u vlakového a autobusového nádraží

(zastávka Luhačovice, aus.st./železniční stanice)

pondělí - čtvrtek neděle
7:50, 9:50, 10:30, 11:50, 12:50, 14:00  7:50, 9:50, 11:50, 12:50, 14:00

Cena přepravy do místa ubytování vč. zavazadla činí 50 Kč.

Platí se na místě řidiči v hotovosti.

Nebude-li vozidlo v uvedený čas na zastávce,

vyčkejte, prosím, jeho návratu z předchozí jízdy.

Taxi služba v Luhačovicích

Lázně Luhačovice, a.s. využívají služeb Taxi pana Martina Leblocha, tel: 602705562 nebo 602577775.

Kontaktovat můžete také další taxi přepravce v Luhačovicích, na některém z telefonních čísel: 607737307607920492800887766.

Objednání pobytu

Pobyt objednávejte písemně. Řádně vystavenou a podanou objednávkou je klient vázán. Potvrzením objednávky pobytu vzniká mezi klientem a lázněmi smluvní vztah (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je závazek lázní poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit sjednané služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě a závazek klienta zaplatit lázním smluvenou cenu.

Změna objednávky

Za změnu potvrzené objednávky pobytu je považována změna termínu pobytu a změna služeb (změna pobytu, délky pobytu, změna ubytovacího zařízení nebo pokoje, změna rozsahu stravovacích služeb, změna způsobu úhrady). Za změnu již potvrzené objednávky pobytu hradí klient jednorázový manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
Všeobecné obchodní podmínky
Smluvní vztah mezi společností Lázně Luhačovice, a.s. a klientem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které klient obdrží s potvrzením objednávky pobytu.

Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro děti

Smluvní vztah mezi společností Lázně Luhačovice, a.s. a klientem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které klient obdrží s potrzením objednávky pobytu.