Rezervace termínu

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. Na komplexní lázeňskou péči vás předvoláme v době platnosti návrhu na lázeňskou péči.

Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

 

Pokud si chcete sjednat termín nástupu do lázní individuálně, vyhovíme vám v závislosti na naší aktuální kapacitě. Konkrétní datum stanovíme vždy podle obvyklých dní nástupu na lázeňskou péči. V tomto případě se jedná o placenou službu dle individuálního požadavku pacienta. Tato služba je pro nástupy v termínu od 1.4. do 31.10.2024 zpoplatněna částkou 3 000 Kč za osobu. Poplatek je nevratný. V ostatních termínech je tato služba bez poplatku.

V hotelech Palace a Morava si nelze sjednat termín nástupu pro ubytování v pokojích kategorie Standard A. Lůžka v těchto pokojích jsou akutními lůžky pro lázeňskou péči.

Pokud si nejste jisti, zda bude váš návrh na lázeňskou péči schválen, můžete si termín zarezervovat, aniž byste museli předem specifikovat konkrétní typ pobytu. 

REZERVACE TERMÍNU BEZ SPECIFIKACE POBYTU - FORMULÁŘ

Na úhradu rezervace nelze využít benefitů od zaměstnavatele ani finanční poukázky.

Smluvní vztah mezi společností Lázně Luhačovice, a.s. a klientem upravují Všeobecné obchodní podmínky.

Před odesláním mé rezervace termínu pobytu bez jeho specifikace jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že poplatek za tuto službu činí 3 000 Kč / osoba (nevztahuje se na konkrétní pokoj a je nevratný). Tuto skutečnost beru na vědomí a službu objednávám na základě svého rozhodnutí.