Rezervace termínu pobytu pro děti bez průvodce

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. Na komplexní lázeňskou péči předvoláme vaše dítě v době platnosti návrhu na lázeňskou péči.

Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

Pokud si chcete sjednat termín nástupu do lázní individuálně, vyhovíme vám v závislosti na naší aktuální kapacitě. Konkrétní datum stanovíme vždy podle obvyklých dní nástupu na lázeňskou péči. V tomto případě se jedná o placenou službu dle individuálního požadavku zákonného zástupce pacienta. Tato služba je pro nástupy dětí bez průvodce v termínu od 15.6. do 31.8.2023 zpoplatněna částkou 3 000 Kč za lůžko. Poplatek je nevratný.

Pokud si nejste jisti, zda bude vašemu dítěti návrh na lázeňskou péči schválen, můžete si termín zarezervovat, aniž byste museli předem specifikovat konkrétní typ pobytu.

Rezervace termínu KLP - děti od 6 do 18 let

 

  • Splatnost rezervačního poplatku je 14 dnů od data potvrzení termínu KLP. Nebude-li úhrada provedena v daném termínu, rezervaci automaticky zrušíme.
  • Na úhradu rezervačních poplatků KLP nelze využít benefitů od zaměstnavatele ani finanční poukázky.

Smluvní vztah mezi společností Lázně Luhačovice, a.s., se sídlem Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice, IČ: 46347828, zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 809 a klientem (zákonným zástupcem dítěte) se vedle potvrzené rezervace služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou řídí aktuálně platnými ceníky a dále Všeobecnými podmínkami pro poskytování lázeňské rehabilitační péče pro děti. Odesláním rezervace klient (zákonný zástupce dítěte) potvrzuje, že se s podmínkami rezervace, ceníky a Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.