Kompletní indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost v Lázních Luhačovice, a.s.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt.
Určená délka léčebného pobytu 28 dní pro jednotlivé indikace musí být dodržena.

K - komplexní péče 

28 - délka léčebného pobytu 

Děti od 1,5 roku léčíme v doprovodu rodičů (od 2 let u indikace XXIV/2).

Kompletní lázeňskou péči hradí všechny zdravotní pojištovny.

 

Číslo indikace IndikaceKomplexní lázeňská péče 
Základní léčebný pobyt Opakovaný léčebný pobyt
XXI Nemoci onkologické
XXI/1 Zhoubné nádory  K/28 -
XXIII Nemoci trávícího ústrojí
XXIII/1 Onemocnění žaludku, stavy po operacích K/28 K/28
XXIII/2 Onemocnění střev, Crohnova nemoc K/28 K/28
XXIII/3 Nemoci jater K/28 K/28
XXIII/4  Onemocnění žlučníku a žlučových cest K/28 K/28
XXIII/5 Chronické nemoci pankreatu K/28 K/28
XXIV Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
XXIV/2 Obezita  K/28 K/28
XXV Nemoci dýchacího ústrojí 
XXV/1 Recidivující komplikovaná otitis po operaci  K/28 K/28
XXV/2 Chronická / recidivující bronchitis K/28 K/28
XXV/3 Stav po opakovaném zánětu plic  K/28  -
XXV/4 Bronchiektasie  K/28 K/28
XXV/5 Astma bronchiale  K/28 K/28
XXV/6 Stavy po operacích dýchacích cest  K/28 K/28
XXV/7 Cystická / intersticiální fibróza K/28 K/28
XXX Nemoci kožní     
XXX/2 Chronické ekzémy vč. atopického  K/28 K/28
XXX/3 Indurativní a konglobující formy akné   K/28 K/28
XXX/4 Sklerodermie  K/28 K/28
XXX/5 Ichtyózy  K/28 K/28
XXX/6 Chronické dermatózy   K/28 K/28
XXX/7 Stavy po popáleninách hrozí-li smršťování jizev  K/28 K/28