Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost v Lázních Luhačovice, a.s.

K - komplexní péče 

28 - délka léčebného pobytu 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt.
Určená délka léčebného pobytu 28 dní pro jednotlivé indikace musí být dodržena.
Děti od 1,5 roku léčíme v doprovodu rodičů (od 2 let u indikace XXIV/2).

Číslo indikace IndikaceKomplexní lázeňská péče Komplexní lázeňskou péči hradí 
Základní léčebný pobyt Opakovaný léčebný pobyt
XXI Nemoci onkologické
XXI/1 Zhoubné nádory  K/28 - všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXIII Nemoci trávícího ústrojí
XXIII/1 Onemocnění žaludku, stavy po operacích K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXIII/2 Onemocnění střev, Crohnova nemoc K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXIII/3 Nemoci jater K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXIII/4  Onemocnění žlučníku a žlučových cest K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXIII/5 Chronické nemoci pankreatu K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXIV Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
XXIV/2 Obezita  K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXV Nemoci dýchacího ústrojí 
XXV/1 Recidivující komplikovaná otitis po operaci  K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXV/2 Chronická / recidivující bronchitis K/28 K/28 všechny zdravotní pojišťovny ČR
XXV/3  Stav po opakovaném zánětu plic  K/28  -  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXV/4 Bronchiektasie  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXV/5 Astma bronchiale  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXV/6 Stavy po operacích dýchacích cest  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXV/7  Cystická / intersticiální fibróza K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXX Nemoci kožní     
 XXX/2  Chronické ekzémy vč. atopického  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXX/3 Indurativní a konglobující formy akné   K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXX/4 Sklerodermie  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXX/5 Ichtyózy  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXX/6 Chronické dermatózy   K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR
 XXX/7 Stavy po popáleninách hrozí-li smršťování jizev  K/28 K/28  všechny zdravotní pojišťovny ČR