Analýza přírodních léčivých pramenů

Vincentka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Aloiska

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická.

Ottovka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická. 

Dr. Šťastný

Přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Nový jubilejní

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, kyseliny borité, studená, hypotonická.

Nová Janovka 

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, barya a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Srovnání jednotlivých pramenů v číslech

UkazatelChemická značkaVincentka
mg/l

Aloiska
mg/l

Ottovka
mg/l
Dr. Šťastný
mg/l
Nový jubilejní
mg/l
Nová Janovka
mg/l
Rozpuštěné látky (1) Dissolved/180 6786 5144 5989 9109 6231 4372
Hydrogenuhličitany HCO3- 4800 3400 3900 6000 4200 3000
Sodík Na 2310 1730 1980 3150 2170 1480
Chloridy Cl- 1500 1230 1530 2160 1480 931
Jodidy I- 6,3 4,9 5,1 9,3 6,4 4.4
Vápník Ca2+ 258 194 313 254 179 152
Hořčík Mg2+ 15,1 48,8 51,7 11,4 10,8 13,1
Dusičnany NO3- <2,0 6,3 2,2 <2,0 <2,0 <2,0
Sírany SO42- 2,2 130 20,1 3,8 <2,0 <2,0
Amonné ionty NH4+ 9,8 4,7 6,2 12 11 7,5
Reakce vody pH 6,4 6,5 6,5 6,6 6,4 6,4
CHSK(Mn)(2)   8,8 5,5 7,9 10 8,9 6,0
Železo Fe 0,59 0,09 0,57 0,52 1,7 0,93
Měď Cu 0,009 0,03 0,006 <0,005 0,207 <0,005
Dusitany NO2- <0,02 0,49 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Volný oxid uhličitý CO2 4500 1600 2200 2600 2800 2200

(1) Celkový odparek při 180°C, (2) nepřímé stanovení organických látek
Rok zpracování: 2017. Analýza: ZÚ Ostrava