Analýza přírodních léčivých pramenů

Vincentka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Aloiska

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická.

Ottovka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická. 

Dr. Šťastný

Přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Nový Jubilejní

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, kyseliny borité, studená, hypotonická.

Nová Janovka 

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, barya a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Srovnání jednotlivých pramenů v číslech

UkazatelChemická značkaVincentka
mg/l

Aloiska
mg/l

Ottovka
mg/l
Dr. Šťastný
mg/l
Nový Jubilejní
mg/l
Nová Janovka
mg/l
Hydrogenuhličitany HCO3- 4800 4100 4200 5900 4000 2900
Sodík Na+ 2050 2100 2040 2900 2130 1440
Chloridy Cl- 1510 1570 1680 2260 1580 1030
Jodidy I- 7,0 6,9 7,2 9,9 7,1 4,7
Vápník Ca2+ 238 171 318 236 180 152
Hořčík Mg2+ 15,4 39,6 56,1 13,2 13,2 14,5
Dusičnany NO3- <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Sírany SO42- <4,0 92,7 12,0 <4,0 <4,0 <4,0
Amonné ionty NH4+ 10 8,6 7,1 13 10 8,1
Reakce vody pH 6,5 6,6 6,6 6,8 6,6 6,6
CHSK(Mn) (1)   8,9 8,5 8,6 12 10 7,1
Železo Fe2+ 0,39 0,40 0,23 0,45 0,20 0,61
Měď Cu2+ <0,01 <0,01 0,017 <0,01 0,031 <0,01
Dusitany NO2- <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Volný oxid uhličitý CO2 4300 2600 2200 2400 2700 3100
Odparek (2) Dissolved/180°C 6860 6384 6580 9060 6180 4180

(1) Nepřímé stanovení organických látek

(2) Celkový odparek při 180°C,

Rok zpracování: 2018. Analýza: ZÚ Ostrava