Analýza přírodních léčivých pramenů

Vincentka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Aloiska

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická.

Ottovka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická. 

Dr. Šťastný

Přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Nový Jubilejní

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, kyseliny borité, studená, hypotonická.

Nová Janovka 

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, barya a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Srovnání jednotlivých pramenů v číslech

UkazatelChemická značkaVincentka
mg/l

Aloiska
mg/l

Ottovka
mg/l
Dr. Šťastný
mg/l
Nový Jubilejní
mg/l
Nová Janovka
mg/l
Hydrogenuhličitany HCO3- 4720 3540 1780 5940 4010 3030
Sodík Na+ 2250 1850 772 3120 2050 1470
Chloridy Cl- 1570 1260 570 2010 1480 1030
Jodidy I- 6,37 5,89 2,69 10,1 6,17 4,44
Vápník Ca2+ 265 182 184 257 183 169
Hořčík Mg2+ 16 41,5 31,2 12,5 12,1 14,2
Dusičnany NO3- <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Sírany SO42- 1,3 82,7 53,8 <1 1,6 1,7
Amonné ionty NH4+ 5,13

6,58

2,53 12,6 10,5 8,23
Reakce vody pH 6,29 6,4 6,4 6,6 6,32 6,5
CHSK(Mn) (1)   3,4 3,2 3,0 3,9 4,0 3,7
Železo Fe2+ 4,22 2,76 1,32 3,32 10,6 8,69
Měď Cu2+ 0,006 0,007 0,008 0,009 0,0005 0,001
Dusitany NO2- <0,01 0,03 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
Volný oxid uhličitý CO2 2810 2340 1730 2130 2380 2190
Odparek (2) Dissolved/180°C 7040 5740 2940 9360 6110 4860

(1) Nepřímé stanovení organických látek

(2) Celkový odparek při 180°C,

Rok zpracování: 2020. Analýza: ZÚ Ostrava