Analýza přírodních léčivých pramenů

Vincentka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Aloiska

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická.

Ottovka

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická. 

Dr. Šťastný

Přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Nový jubilejní

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, kyseliny borité, studená, hypotonická.

Nová Janovka 

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, barya a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Srovnání jednotlivých pramenů v číslech

UkazatelChemická značkaVincentka
mg/l

Aloiska
mg/l

Ottovka
mg/l
Dr. Šťastný
mg/l
Nový jubilejní
mg/l
Nová Janovka
mg/l
Rozpuštěné látky (1) Dissolved/180 7000 7630 6720 9200 6400 4860
Hydrogenuhličitany HCO3- 4820 4970 4320 6170 4120 3280
Sodík Na 2280 2760 2200 3310 2100 1670
Chloridy Cl- 1480 1950 1710 2340 1480 1100
Jodidy I- 6,47 7,38 6,7 9,0 6,38 4,48
Vápník Ca2+ 261 192 335 261 179 173
Hořčík Mg2+ 16,3 36,9 53,1 13,5 12,4 16,4
Dusičnany NO3- 0,9 <1,0 <0,5 <1,0 0,7 <1,0
Sírany SO42- 1,4 83,6 17,7 0,8 1,6 2,7
Amonné ionty NH4+ 9,76 11,1 7,67 14,0 10,4 8,29
Reakce vody pH 6,45 6,62 6,62 6,8 6,26 6,44
CHSK(Mn)(2)   2,4 2,6 2,3 2,8 3,1 3
Železo Fe 4,52 5,6 7,1 3,9 9,73 8,3
Měď Cu 0,002 <0,003 <0,003 0,079 0,0009 0,004
Dusitany NO2- <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Volný oxid uhličitý CO2 2940 2280 2410 2040 2520 2390

(1) Celkový odparek při 180°C, (2) nepřímé stanovení organických látek
Rok zpracování: 2015. Analýza: RLPLZ Karlovy Vary