Lázeňská legislativa

Úhradové vyhlášky

Úhradová vyhláška 2015
Úhradová vyhláška 2016
Úhradová vyhláška 2017

Vyhlášky

Vyhláška č. 102/2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Vyhláška č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ
Vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška č. 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení ZZ

Zákony

Zákon č. 147/2016 měnící zákon č. 372/2011 o zdravotních službách
Zákon č. 109/2014
Zákon č. 164/2001 sb. lázeňský zákon
Zákon č. 350/2015 sb. sazebník výkonů
Zákon č. 1/2015 Indikační seznam pro lázeňskou rehabilitační péči

Léčebné procedury

Seznam léčebných procedur