Ochrana osobních údajů

Provozovatel zaručuje všem návštěvníkům tohoto serveru ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl v Lázních Luhačovice jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř společnosti a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Zuzana Šojdrová

Kontaktní e-mail: gdpr@lazneluhacovice.cz

Informace ke zpracování osobních údajů k uplatnění voucheru na slevu ve výši 4 000 Kč v rámci dotačního titulu COVID-lázně

Zpracování osobních údajů klientů 

Kamerové systémy se záznamem