Vaše bezpečí je naše priorita

Praha, 27. září 2020 

Bezpečnost lázní je na vysoké úrovni 

V atmosféře strachu z nákazy koronavirem chtějí zástupci léčebných lázní ujistit, že jejich zařízení jsou pro pacienty bezpečná. „Vzhledem k léčebné povaze členských lázní SLL se jedná o zařízení s mnohonásobně vyšší mírou hygienických opatření, než s jakou se setkáte v běžných ubytovacích zařízeních, obchodech apod.“ zdůrazňuje Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR (SLL).

Lázeňští hosté před nástupem do lázní zasílají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, po příjezdu je jim měřena teplota a jsou vyšetřeni lázeňským lékařem. Návštěvníci se zvýšenou teplotou nejsou k lázeňské léčbě přijati. Díky délce léčebného pobytu, která se pohybuje mezi dvěma a třemi týdny, pobývají pacienti dlouhodobě v uzavřené a zdravotné dozorované homogenní společnosti. Veškerý personál lázní je denně kontrolován. Navíc je třeba si uvědomit, že se jedná o zdravotnická lůžková zařízení, kde nebylo používání roušek přerušeno ani během letních měsíců, která jsou několikrát denně desinfikována a kam má veřejnost pouze omezený vstup.

Kulturní a další společenská setkávání byla omezena již od počátku září. Vzhledem k aktuálním státním opatřením se snížilo i riziko, že se s infekcí hosté potkají i mimo lázeňské zařízení v tančírnách a podobných zařízeních. Právě takový provoz byl primárním zdrojem nákazy v medializované kauze z Františkových Lázních.

„Je-li již v populaci podle odborníků okolo pěti a více procent lidí Covid pozitivních, a to bez jakýchkoliv příznaků, tak je jasné, že se záchytu onemocnění nelze vyhnout ani v lázních. Jde o to, aby byl relativně nižší než jinde a provozovatelé lázní na takovou situaci rychle a správně reagovali. Důležité je respektovat nejen 3 deklarovaná R - ruce, roušky, rozestupy, ale přidat i nejdůležitější čtvrté R - rozum. Jen on nám pomůže vyhodnocovat situaci okolo nás odpovědně, nepropadat paralyzující panice, ani nic nepodcenit a chovat se odpovědně k sobě i okolí,“ dodává dr. Bláha. „Je třeba lidem stále připomínat, že strach by neměl být důvodem k odkládání léčby zdravotních obtíží, a to samozřejmě nejen v lázních,“ uzavírá.