18. 12. 2019

Město Luhačovice zavádí místní poplatek z pobytu

Od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti nová vyhláška města Luhačovice, která nově zavádí místní poplatek z pobytu. Ten nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Správcem poplatku je Městský úřad Luhačovice a jeho výše byla stanovena na 21 Kč / den.


Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu ve městě Luhačovice pobývá za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.

Plátcem poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytuje. Povinností plátce je ve stanovené výši od poplatníků poplatek vybrat a správci poplatku ho zaplatit.

Novinkou je, že poplatek budou hradit také klienti nad 70 let, kteří byli dosud ze zákona osvobozeni. Nově od něho budou osvobozeni pacienti, kteří přijedou na komplexní lázeňskou péči. I nadále se poplatek nebude týkat osob mladších 18 let.

Kompletní znění Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu.