20. 4. 2016

Rekonstrukce sociálního zařízení pokojů v penzionu Póla

Na začátku roku 2015 byla v penzionu Póla provedena částečná rekonstrukce vnitřních prostor a obměna nábytku. V roce 2016 práce pokračovaly rekonstrukcí sociálního zařízení na pokojích. Celkem se jednalo o 21 pokojů. V rámci stavebních úprav byly vyměněny i podlahové krytiny na schodištích a chodbách. Práce byly dokončeny v březnu 2016.


Komfortnější ubytování pro zaměstnance

Snahou akciové společnosti je zkvalitňování ubytování nejen pro hosty, ale také pro své zaměstnance. Proto v objektu Karlín, který je dlouhodobě využíván pro ubytování zaměstnanců akciové společnosti, byly provedeny stavební úpravy a to především ve vnitřních částech. Práce zahrnovaly výmalbu, výměnu podlahových krytin, rekonstrukci elektroinstalace, úpravu rozvodů topení a výměnu nábytku. Plánovaný termín dokončení v březnu 2016 byl splněn.
Celoroční zaměstnanecké ubytování, které přispívá ke stabilizaci pracovních sil v naší společnosti, bude poskytováno i nadále za velmi výhodné ceny.