Podmínky přihlášky k aktivní účasti

Aktivní účast formou přednášky v délce 10 - 15 min. + diskuse

K aktivní účasti se může přihlásit pouze jeden hlavní (prezentující) autor daného příspěvku. Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti. Jedná se pouze o organizační opatření v rámci dané akce. V programu i sborníku abstraktů jsou uvedeni všichni autoři.

Účastnický poplatek

Hlavní (prezentující) autor neplatí účastnický poplatek. 

Termín pro přihlášení k aktivní účasti a zaslání abstraktu: do 31.1.2020

Vyrozumění autorů o zařazení příspěvku do programu bude zasláno do 14.2.2020 na kontaktní e-mailovou adresu hlavního autora uvedenou v přihlášce.

Pokyny k psaní abstraktu

Autoři příspěvku odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu.

Formální požadavky:
  • v názvu příspěvku nepoužívejte zkratky, maximální délka názvu je 250 znaků včetně mezer
  • maximální délka abstraktu (bez názvu příspěvku) je 600 znaků včetně mezer (delší příspěvky budou kráceny editorem bez ohledu na kontext)
  • typ písma Times New Roman, velikost písma 12
  • řádkování 1, mezera mezi odstavci 0
  • neodsazujte první řádek odstavce, nevkládejte prázdný řádek mezi odstavce

Další informace k aktivní účasti:

MUDr. Eva Šabová

E-mail: sabova@lazneluhacovice.cz

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU