Procedury na poukaz FT

Dostupnost ambulantní rehabilitace (procedur na poukaz FT) hrazené ze zdravotního pojištění je složitě regulována. Lázně jsou vázány úhradovými limity zdravotních pojišťoven a pacienty limituje frekvence opakování takové rehabilitace.

Procedury hrazené zdravotní pojišťovnou na poukaz FTKódPočet za čtvrtletí
Inhalace 06127/25235 10x
Koupel s využitím výtěžku přírodního léčivého zdroje (přírodní uhličitá koupel) 21751 **
Podvodní masáž, střídavá končetinová koupel, vířivá koupel celková, skotský střik(1) 21317 10*x
Vířivá koupel na horní (dolní) končetiny, střídavé nožní koupele(1)  21315 20*x
Reflexní masáž  21713 10x
Techniky měkkých tkání  21413 bez omezení 
Mobilizace páteře a periferních kloubů 21415 bez omezení 
Léčebný tělocvik individuální  21225 bez omezení
Léčebný tělocvik skupinový  21211 bez omezení 
Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě 21221 bez omezení 
Parafínový obklad, elektroléčba (diadynamické / interferenční / Träbertovy proudy, TENS), magnetoterapie, ultrazvuk, přístrojová lymfodrenáž(2) 21113 20*x
Elektroléčba (čtyřkomorová lázeň, diatermie krátkovlnná / mikrovlnná), vasotrain(2)  21115 20*x
Léčebný tělocvik skupinový v bazénu 21217 5x

* počet procedur za čtvrtletí se sčítá

** max. 14 x za rok

(1) max. 1 procedura ze skupiny denně

(2) max. v délce trvání 30 min. ze skupiny denně
Výše uvedené procedury na poukaz FT hradí zdravotní pojišťovny na základě smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tuto smlouvu máme uzavřenu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Inhalační terapie u pojištěnců VZP

Od 1. 1. 2015 platí nová pravidla pro poskytování inhalací pojištěncům VZP. Akciová společnost Lázně Luhačovice může poskytnout pojištěncům VZP inhalační terapii pouze prostřednictvím kódu 25235. Tento kód znamená inhalační aerosolovou léčbu, která se provádí různými typy inhalátorů a při níž se používají protizánětlivé, mukolytické a jiné léky.
Z těchto důvodů může kód 25235 indikovat pouze specializovaný ORL lékař nebo pneumolog. Formulář FT musí být řádně vyplněn. Lékař do něj musí uvést stav, který inhalační terapii vyžaduje, a cíl, kterého se má inhalacemi dosáhnout.
Předepsaná inhalační terapie musí být součástí komplexní léčby aktuální nemoci. Lékař musí uvést konkrétní léčivé přípravky, které mají být během inhalací aplikovány. Jedná se o léčbu akutních nemocí, exacerbaci chronické nemoci nebo doléčení akutního procesu.
Inhalace přírodní minerální vodou si mohou ambulantní klienti VZP zakoupit dle aktuálně platného ceníku procedur.

Přírodní uhličité koupele

Od 1.5.2016 došlo k rozšíření spektra výkonů v odbornosti 902 o výkon – koupel s využitím výtěžku přírodního léčivého zdroje.

Rozšíření spektra poskytování výkonů o přírodní uhličitou koupel se týká lázeňských zařízení – Palace, Morava a Inhalatorium.
Přírodní uhličitou koupel (výkon 21751- koupel s využitím výtěžku přírodního léčivého zdroje) hradí zdravotní pojišťovny:

  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Škoda Mladá Boleslav
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Odborová zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přírodní uhličitou koupel na poukaz FT nehradí.

POUKAZ NA OŠETŘENÍ FT

POUKAZ na ošetření FT vystavuje lékař specialista (rehabilitační lékař, ortoped, chirurg, diabetolog, pneumolog, lékař ORL...), případně praktický lékař. Poukaz na ošetření FT má platnost 7 dní od data vystavení.

Ošetřující lékař musí pro předpis léčebných procedur použít konkrétní tiskopis. Uvede na něm jednoznačnou specifikaci procedur (název, techniku, metodu, oblast těla nebo typ sestavy, místo aplikace), délku procedury v minutách a jejich celkový počet.
V případě, že host při nástupu na pobyt nepředloží originál platného poukazu FT, nebudou mu procedury poskytnuty.

Vyšetření lázeňským rehabilitačním lékařem na poukaz K a následným předpisem procedur na poukaz FT lázeňským lékařem v rámci pobytu Rehabilitace s poukazem FT neposkytujeme.